Планове засідання ректорату

8 січня 2020 року - 10:00

Порядок денний:

  1. Підсумки роботи колективу студмістечка щодо поселення студентів у 2019 р. та завдання на 2020 р. 
  • Докладає
    • директор студмістечка Швець П.С.
  1. Про готовність кафедр ГФ до акредитації освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії.
  • Докладає
    • декан ГФ Колот С.О.
  1. Поточні питання діяльності університету.