Планове засідання ректорату

18 грудня 2019 року - 10:00

Порядок денний:

  1. Підсумки набору іноземних громадян на навчання у 2019 році.
  • Докладає
    • начальник ВМС Хумаров О.А.
  1. Про готовність кафедр ІЕЕ до акредитації освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії.
  • Докладає
    • директор ІЕЕ Бойко А.О.
  1. Поточні питання діяльності університету.