Планове засідання ректорату

4 грудня 2019 року - 12:00

Порядок денний:

  1. Про стан охорони праці, БЖД на ГФ.
  • Докладає
    • начальник ВОП Басиль Є.Є.
  1. Про готовність кафедр ІПДТМ до акредитації освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії.
  • Докладає
    • директор ІПТДМ Тонконогий В.М.
  1. Поточні питання діяльності університету.