Планове засідання ректорату

16 жовтня 2019 року - 10:00

Порядок денний:

  1. Про готовність кафедр ІБЕІТ до акредитації освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії.
  • Докладає
    • директор ІБЕІТ Філиппова С.В.
  1. Результати прийому до аспірантури в 2019/2020 н.р. та підсумки щорічної атестації аспірантів та докторантів.
  • Докладають
    • директори та декани всіх інститутів та факультетів.
  1. Поточні питання діяльності університету.