Відбулася Зимова Школа гарантів. Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету розробив програму та провів 25–28 січня 2021 року тренінг «Школа гарантів».

28 січня 2021 року

Це перший тренінг для гарантів, ініційований в ОНПУ та спрямований на розвиток університетської політики забезпечення якості вищої освіти. Учасники тренінгу вивчали Політику забезпечення якості діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, сучасну нормативну базу проведення акредитацій, особливості формування та модернізації освітніх програм, напрями розвитку взаємодії із стейкхолдерами. 

Учасниками стали до сорока гарантів та членів проектних груп. До роботи долучися колеги з Маріупольського державного університету.

В рамках тренінгу було презентовано досвід роботи проектних груп Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету. Тренерами-спікерами школи виступили діючі експерти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти д.е.н., проф. Філиппова С.В., директор інституту, д.е.н.,проф., Балан О.С., завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, д.е.н., проф. Добрянська Н.А., професор кафедри публічного управління та адміністрування.