Генеральна асамблея Регіональної мережі ядерної освіти STAR-NET

27 листопада 2020 року
24–26 листопада відбулася щорічна Генеральна асамблея Регіональної мережі ядерної освіти STAR-NET, членом та співзасновником якої є Одеський національний політехнічний університет.

Ця організація була створена у 2015 році під егідою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та зареєстрована у Відні (Австрія). В світі зараз діють ще чотири мережі з ядерної освіти за підтримкою МАГАТЕ: азіатська мережа - ANENT, латиноамериканська - LANENT, африканська - AFRO-NEST та європейська - ENEN. Мережа STAR-NET була створена для розвитку, управління та збереження ядерних знань, а також для забезпечення постійної наявності талановитих та кваліфікованих людських ресурсів в ядерній галузі в країнах, освітні організації яких приймають участь в цій мережі, а також для підвищення якості людських ресурсів для безпечного та сталого використання ядерних технологій.

Метою STAR-NET є підтримка співпраці в області освіти та професійної підготовки, відповідних досліджень та інформаційно-пропагандистської діяльності в області ядерних технологій шляхом:

 • виявлення освітніх проблем та потреб в ядерній освіті в регіоні;
 • оцінка освітніх ресурсів та пропозицій в області ядерної освіти в регіоні;
 • співпраця в проектах в області ядерної освіти та ядерних технологій;
 • обмін інформацією, навчальними матеріалами ти сучасними інструментами для освіти, навчання та роз’яснювальної роботи в області ядерних технології;
 • розробка загальних навчальних програм та підтримка визнання вчених ступенів,отриманих в інших країнах;
 • розробка навчально-методичних матеріалів;
 • підтримка обміну студентами, викладачами та дослідниками;
 • підтримка співпраці між організаціями-членами STAR-NET та іншими регіональними освітніми мережами;
 • обмін передовим досвідом в області ядерної освіти та освітніми ресурсами.

Офіційним представником Одеського національного політехнічного університету STAR-NET є завідувач каф. АЕС проф. Кравченко В.П. На сьогодні членами STAR-NET є 15 університетів з 8 країн. За п’ять років членства в Мережі основними результатами є:

 • отримання від МАГАТЕ симулятора реактора ВВЕР-1000. Отримання методичного забезпечення для використання цього симулятора від білоруських університетів – членів STAR-NET. Втілення цього симулятора в навчальний процес;
 • користування репозиторієм документів МАГАТЕ та методичних матеріалів членів STAR-NET, розміщених на навчальній платформі Мережі (LMS4NET). В цьому репозиторії представлені також підручники та навчальні посібники ведучих викладачів кафедри АЕС Одеського національного політехнічного університету;
 • слухання лекцій експертів МАГАТЕ (on-line) в рамках навчального курсу Міжнародне ядерне співробітництво з отриманнями сертифікату за результатами навчання;
 • слухання лекцій ведучих фахівців світу за актуальними проблемами ядерної енергетики та технологій в рамках вебінару «Ener-connect» (на англійській мові). В листопаді в рамках вебінару завідувачем каф. АЕС Кравченком В.П. була прочитана лекція «Стан та перспективи розвитку атомної енергетики України»;
 • представництво ОНПУ та України на міжнародних робочих зустрічах з роботи мереж з ядерної освіти.

За результатами роботи Генеральної асамблеї були підведені підсумки проведеної роботи та обговорені подальші шляхи розвитку співпраці.