49 Міжнародна науково-технічна конференція ЗП-2018

11 червня 2018 року
25-30 серпня 2018 року в ОНПУ в спортивно-оздоровчому комплексі «Чайка» (сел. Кароліно-Бугаз) відбудетья 49 Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми якості, довговічності зубчастих передач і механичного приводу» ЗП-2018, присвячена 100-річчю від дня заснування Одеського національного політехнічного університету.

Конференція організована НТУ «Харківський політехнічний інститут» спільно з Одеським національним політехнічним університетом. Співорганізаторами конференції також є Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Національний університет «Львівська політехніка», Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського «ХАІ», ТОВ «НДІ» Редуктор, ПрАТ НКМЗ, ПрАТ ГСКТІ і ін. Організації України, Іспанії, Німеччини, Словаччини, Польщі, Болгарії, Білорусі, Азербайджану.

Конференція ЗП є однією з найстаріших в Україні. За тематикою вона збігається з такими всесвітньо відомими конференціями як «International Conference on Gears and Transmissions», що регулярно проводиться під егідою Технічного університету Мюнхена, а також «International Conference on Power Transmissions», що проводиться Балканською асоціацією силових трансмісій.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

– фундаментальні і прикладні основи синтезу геометрії зубчастих передач, комп'ютерне моделювання і нові схеми формоутворення поверхонь зубів;

– математичне моделювання кінематики і динаміки зубчастих передач, механічного приводу в цілому;

– методи дослідження напружено-деформованого стану зубів, питання міцності зубчастих передач та елементів механічного приводу;

– теоретичні основи конструювання, випробування, технології виготовлення і контролю, досвід експлуатації зубчастих передач і механічних приводів;

– створення енергонасичених зубчастих приводів і енергоефективних машин і агрегатів на їх основі для різних галузей;

– розробка теорії, методів і алгоритмів оптимізації і автоматизованого проектування зубчастих передач і приводів на їх основі;

– подальший розвиток стандартизації розрахунків зубчастих передач на основі вдосконалених розрахункових моделей.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. Тексти доповідей, рекомендованих програмно-організаційним комітетом конференції для видання, публікуються у вигляді статей в збірниках наукових праць «Вісник НТУ«ХПІ», серія «Проблеми механічного приводу». Збірник входить до переліку ДАК, базу даних Ulrich's Periodicals Directory (New Jersey, USA), індексується в Google Академія.

До участі запрошуються всі охочі!

Тел. для довідок (705) 84-92, каф. МДМ, проф. Гутиря С.С.