Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

14 червня 2018 року
За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017/2018 н.р. за високу якість поданих робіт оголошується подяка студентам Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ СТУДЕТАМ – ПЕРЕМОЖЦЯМ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ!

За високий рівень поданих робіт, оголошено подяку студентам
за диплом І ступеня:

- Денисенко Н.В., ОР-142 – за роботу «Стимулювання розвитку послуг Wifi-маркетингу в Україні (керівник – проф. Окландер М.О.);

- Овсянніковій І.В., ОТ-121м – за роботу  «Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінювання інвестиційної привабливості ПрАП «Стальканат-Сілур» (керівник – проф. Фролова Л.В.);

- Суховєєвій А.С., ОФ-131м – за роботу «Інструментарій управління процесом забезпечення інтелектуально-кадрової безпеки підприємств» (керівник – доц. Черкасова С.О.);

за диплом ІІ ступеня:

- Гончаровій І.О., НОВ-131 – за роботу «Особливості організації та оцінки якості крюїнгових послуг (на прикладі ТОВ «Марлоу Новігейшн Україна») (керівник – доц. Яценко М.С.);

- Мельнику А.В., ОР-131 – за роботу «Маркетингове дослідження конкурентного середовища підприємства ПП «Зона 51» на ринку комп`ютерного обладнання» (керівник – доц. Радкевич Л.А.);

- Одінокову Р.Д., ОР-131 – за роботу «Вдосконалення системи складської логістики в контексті ІV промислової революції» (керівник – доц. Чукурна О.П.);

- Чакир В.С., ОТ-121м – за роботу «Підвищення ролі мотивації праці в економічному управлінні трудовим потенціалом підприємництва» (керівник – доц. Іванчук К.О.).

За якісну підготовку студентів до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт,  які були нагороджені Дипломами та Грамотами Міністерства освіти та науки України різного ступеня, оголосити подяку директору навчально-наукового Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій, завідувачам кафедр, викладачам-науковим керівникам Одеського національного політехнічного університету.