Підсумки ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

8 квітня 2020 року
Підсумки ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у 2019-2020 навчальному році.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. No211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (зі змінами), рішення Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. про продовження терміну карантину до 24 квітня 2020 р., відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-178 від 27 березня 2020р., листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України № 22.1/10-778 від 31 березня 2020 р. «Щодо проведення інтелектуальних студентських заходів» проведення другого етапу ІІ туру Конкурсу (підсумкової науково-практичної конференції), який мав відбутися в Одеському національному університеті, відмінено.

Підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у 2019/2020 н. р. здійснено за результатами першого етапу ІІ туру Конкурсу – рейтингового списку наукових робіт. 

Дипломом І ступеня нагороджено Кравчук Олександру Вікторівну студентку 4 курсу Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка за роботу «Сучасні медіа-практики в роботі бібліотек для дітей та юнацтва» під шифром «Медіа-практики» (науковий керівник – Поліщук Тетяна Ігорівна, ст. викл. кафедри бібліотекознавства та інформології).

Дипломом І ступеня нагороджено Козловського Кирила Дмитровича студента 3 курсу гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету за роботу «Документно-інформаційні індустрії: перспективи функціонування в інформаційному суспільстві» під шифром «Інформаційні індустрії» (науковий керівник – Шевченко Олена Василівна, д. н. з соц. ком., професор кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій).

Дипломом ІІ ступеня нагороджено Кручиненко Аліну Олександрівну студентку 1 курсу (ОС – магістр) факультету права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького національного університету за роботу «Соціальні мережі як феномен сучасної культури» під шифром «Соціальні-мережі» (науковий керівник – Тур Оксана Миколаївна, д. н. із соц. ком., професор кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва).

Дипломом ІІ ступеня нагороджено Вакуленко Юлію Олегівну студентку 4 курсу факультету інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса за роботу «Напрями діяльності бібліотек зі збереження національної культурної спадщини України» під шифром «Мрія» (науковий керівник – Щербіна Ольга Сергіївна, к. економ. н., доцент кафедри інформаційних систем управління).

Дипломом ІІ ступеня нагороджено Герасимчук Ірину Петрівну та Гуменюк Софію Олександрівну студенток 3 курсу факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету за роботу «Професія документознавця: вчора, сьогодні, завтра» під шифром «Генезис професії» (науковий керівник – Литвинська Світлана Віталіївна, к. філол. н., доцент кафедри історії та документознавства).

Дипломом ІІІ ступеня нагороджено Лісову Оксану Анатоліївну студентку 5 курсу факультету документальних комунікацій та менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету за роботу «Гендерні особливості створення іміджу жінки-лідера в сучасних умовах» під шифром «Фрея» (науковий керівник – Крет Ольга Віталіївна, к. політ. н., доцент кафедри документальних комунікацій та бібліотечної справи).

Дипломом ІІІ ступеня нагороджено Радковець Олену Іванівну студентку 2 курсу ІГСН Національного університету «Львівська політехніка» за роботу «Буктрейлер як мультимедійний формат промоції книги у виставковій діяльності автора» під шифром «Буктрейлер» (науковий керівник – Білущак Тетяна Миколаївна, к.і.н., асистент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності).

Дипломом ІІІ ступеня нагороджено Музиченка Андрія Сергійовича студента 4 курсу гуманітарного факультету Національної металургійної академії України за роботу «Е-урядування: міжнародний досвід і перспектива реалізації електронних послуг в Україні» під шифром «Інновації» (науковий керівник – Ткач Леся Миколаївна, к. філол. н., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності).

Дипломом ІІІ ступеня нагороджено Музику Олену Миколаївну студентку 4 курсу історичного факультету Маріупольського державного університету за роботу «Інформаційна складова документаційного забезпечення управління в УРСР у 1946–1991 рр. у вітчизняних наукових студіях» під шифром «Монтерей» (науковий керівник – Нікольченко Юзеф Мойсейович, доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності, заслужений працівник культури України).

Дипломи та подяки буде надіслано поштою після закінчення карантину.