Ще два економічні журнали Одеського національного політехнічного університету включено до категорії «Б»

20 березня 2020 року
Наукові журнали «Економіка: реалії часу» та «Економічний журнал Одеського політехнічного університету» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, що підтверджує високу якість їх наукових публікацій.

Періодичні наукові журнали – електронний «ЕКОНОМІКА: реалії часу» http://economics.opu.ua/journal та друкований «Економічний журнал Одеського політехнічного університету» https://economics.opu.ua/journal-print – включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України за спеціальностями 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 281 Публічне управління та адміністрування, 292 Міжнародні економічні відносини (Наказ МОН України від 17 березня 2020 року №409). Це – чергове визнання якості наукових журналів та якісно новий рівень оприлюднення результатів наукових досліджень.

Журнали висвітлюють новітні проблеми та перспективи розвитку економіки у світовому,  національному й регіональному масштабі, піднімають актуальні питання управління, інноватики, інвестицій, конкурентоспроможності, інформаційного та математичного забезпечення управління. Вони зареєстровані в різних наукометричних базах, зокрема Index Copernicus. Статті проходять «сліпе» внутрішнє та зовнішнє рецензування, отримують DOI, до 30% статей англійською мовою. У складі їх  редколегій – відомі науковці-економісти України, Молдови, Чехії, Німеччини, Польщі, США. Головна редакторка обох журналів – докторка економічних наук, професорка, директорка Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій С.В. Філиппова.