Одеський національний політехнічний університет розвиває кадровий потенціал

26 лютого 2020 року
Ще шістьом викладачам Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Атестаційною колегією МОН присвоєно вчені звання.

Наукова економічна школа одеських політехніків поповнилася трьома молодими професорами та трьома доцентами, що досліджують актуальні економічні проблеми сучасності. Професор Бавико О.Є. відомий науковій спільноті своїми дослідженнями проблем розвитку соціально-економічних відносин в економіці знань, механізмів управління господарською діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності в умовах постіндустріальної трансформації економіки, професор Волощук Л.О. – безпекоорієнтованого управління інноваційним розвитком, професор Коваленко О.М. –  конкурентоспроможності промислових підприємств на основі інноваційної моделі розвитку. Не відстають від них й доцент Іванчук К.О., яка досліджує управління проектами в підприємницькій діяльності, ефективне управління персоналом підприємства, доцент Філіппов В.Ю., що розробляє інноваційні підходи до акселерації та інкубації малого бізнесу та доцент Яценко М.С., яка  активно розвиває інноваційні підходи та технології в освіті та геомаркетингу.