Популяризуємо академічну доброчесність

18 лютого 2020 року
В Одеському національному політехнічному університеті відбувся семінар з академічної доброчесності.

Відкрив семінар проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Нестеренко С.А.

Головним спікером семінару – директором по розвитку бізнесу «Plagiat.pl в Україні» Максимом Маєвським була представлена інформація стосовно «Забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності у сфері вищої освіти у відповідності до вимог законодавчої та нормативно-правової бази України» та «Впровадження технологічних та процедурних рішень з метою запобігання академічного плагіату і фальсифікацій в студентських та наукових роботах».

В заході прийняли участь: керівництво університету; директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів та завідувачі кафедр; члени кафедральних комісій з академічної доброчесності; члени інститутських, факультетських комісій з етики та управлінням конфліктами; відповідальні секретарі редакційних рад фахових журналів, збірників конференцій; члени Ради з якості.