Офіційне роз’яснення щодо режиму роботи ОНПУ у весняному семестрі 2018-2019 н.р.

15 січня 2019 року
У відповідності до наказу ректора «Про організацію навчального процесу у 2018/2019 н.р.» № 193-в від 14.05.2018 р. аудиторні заняття в весняному семестрі в ОНПУ розпочнуться 25 лютого 2019 року.

Для студентів усіх курсів денної форми навчання канікули тривають з 21.01.2019 р. до 08.02.2019 р.

З 11.02.2019 р. до 22.02.2019 р. студентами всіх курсів виконуються індивідуальні завдання під керівництвом викладачів.

Переддипломна практика (за її наявності в навчальних планах) 4 курсу бакалаврів у 8-му семестрі розпочинається з 04.02.2019 р. і триває до 22.02.2019 р.

Інші види практик, які наявні в окремих навчальних планах (фахова ознайомлювальна (4 сем), виробнича (6 сем), технологічна (8 сем)), розпочинаються з 11.02.2019 р. і тривають до 22.02.2019 р.

Захист практик здійснюється протягом першого тижня аудиторних занять весняного семестру.