Захист дипломних кваліфікаційних робіт магістрів за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

20 грудня 2018 року
19 грудня 2018 року студенти кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету представили до захисту дипломні кваліфікаційні роботи на здобуття другого освітнього рівня магістр за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Наші документознавці з успіхом захистили дипломні роботи, підсумовуючи свої напрацювання за довгі, але веселі студентські роки навчання в університеті, продемонстрували високий рівень знань і професійної підготовки.

Студенти-випускники презентували цікаві теми досліджень, у яких розкрили актуальні питання в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи, прогнозування соціокомунікативних процесів, підготовки, обґрунтування та прийняття управлінських рішень і дали рекомендації для вирішення проблем у практичній діяльності.

Наші випускники є перспективними і конкурентоспроможними фахівцями, які володіють новітніми професійно-комунікативними тенологіями в сфері інформаційної, бібліотечної та архівної справи, а саме в сфері аналітики, реклами, зв`язків із громадськістю, управління тощо.

Бажаємо магістрам-документознавцям подальших наукових, творчих та особистих успіхів!