Науково-технічна бібліотека

Ви є тут

Віртуальна довідкова служба

Віртуальна довідкова служба вже працює? Довгий час було неможливо нею скористатися....

Так, працює.

Доброго дня! Будь ласка, допоможіть знайти літературу на тему:"Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів".

Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела: • ДСТУ 1.5:2003. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів • hhttp://vetlabresearch.gov.ua/naukovo-doslidna-rabota/normatyvno-pravovi-... • ttp://tes.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/02/ДСТУ-1.5-НАЦІОНАЛЬНА-СТАНДАРТИЗАЦІЯ.pdf • ДСТУ 1.5:2015 Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів • https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/DSTY_1_5_2015.pdf • ДСТУ 1.2:2003. Національна стандартизація. Порядок розроблення національних нормативних документів. • https://dnaop.com/html/43908/doc-ДСТУ_1.2_2003 • СТУ 1.6:2004 Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів • https://dnaop.com/html/44159/doc-ДСТУ_1.6_2004 • Стефанчук Р.О. Правове письмо: навчальний посібник. – К.: Алерта, 2011. – 148с. • https://westudents.com.ua/knigi/71-pravove-pismo-stefanchuk-ro.html Поняття і види нормативних документів: • http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=2862https://pidruchniki.com/1404050451386/dokumentoznavstvo/normativni_paten...

Добрий день! Мене цікавить які є книги або посібникиі з історії України в бібліотеці за останні 10 років?

Доброго дня, Майя. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела: 1. Бабин Яр. Історія і пам`ять / за ред. В. Гриневича, П.-Р. Магочія. - Київ : Дух і Літера, 2016. - 352 с. : іл. 2. Інтелігенція і влада : зб. наук. праць / ОНПУ ; ред. кол. Г. І. Гончарук (гол. ред.) [та ін.]. - Одеса : Екологія, 2017. - 288 с. - (Серія: Історія; вип. 36. 2017). 3. Інтелігенція і влада : зб. наук. праць / ОНПУ ; ред. кол. Г. І. Гончарук (гол. ред) [та ін.]. - Одеса : Екологія, 2017. - 239 с. - (Серія: Історія; вип. 37. 2017). 4. Інтелігенція і влада : зб. наук. праць / ОНПУ ; ред. кол. Г. І. Гончарук (гол. ред.) ([та ін.]. - Одеса : Екологія, 2016. - 249 с. - (Серія: Історія; вип. 34. 2016). 5. Інтелігенція і влада : зб. наук. праць / ОНПУ ; ред. кол. Г. І. Гончарук (гол. ред.) [та ін.]. - Одеса : Екологія, 2015. - 256 с. - (Серія: Історія; вип. 33. 2015). 6. Інтелігенція і влада : зб. наук. праць / ОНПУ ; ред. кол. Г. І. Гончарук (гол. ред.) [та ін.]. - Одеса : Астропринт, 2015. - 464 с. - (Серія: Історія; вип. 32. 2015). 7. Гончарук Г. І. Історія України та української культури : метод. рек. щодо проведення семінар. занять для студ. першого курсу усіх спец. денної форми навчання / Г. І. Гончарук, А. І. Федорова, Л. М. Іваніченко ; ОНПУ. - Одеса : Наука і техніка, 2018. - 60 с. 8. Слєпухіна Р. І. Історія України XX століття : в 2 ч. : навч. посібник : спец. вип. з нагоди 100-річчя Одеського нац. політехн. ун-ту / Р. І. Слєпухіна, Г. М. Лебедь ; ОНПУ, Херсон. політехн. коледж. - Одеса : Бахва, 2017. - Ч. 1. - 160 с. 9. Історія України ХІХ - ХХІ століть : практикум / В. Є. Голубко, Р. В. Лаврецький, А. Ф. Лозинський [та ін.] ; за ред. Р.В. Лаврецького. - Київ : Знання, 2015. - 375 с. 10. Гуржій О. І. Історія козацтва. Держава-військо-битви / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. - Київ : Арій, 2013. - 464 с. : іл. Більше джерел Ви зможете знайти у нашому електронному каталозі: http://catalog.library.opu.ua/search.php

Будь ласка, повідомте, чи буде працювати бібліотека 27 грудня?

Бібліотека працює, але читачів не обслуговуватиме - санітарний день.

Подскажите, пожалуйста, как разместить статью в репозитарии?

Подробная инструкция размещена по ссылке: http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/9444/1/RK-2019.pdf

Спасибо!

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКИ???

С 9.00 ДО 16.00

ДЯКУЮ!!!

Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури на тему: «Оперативне планування в сучасних умовах" не пізніше 2015 року. Дякую!

Доброго дня, Людмила! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

1. ОПУ33 Б91 Бундюк, А. М. Економіка виробництва: організація, планування, ефективність : навч. посібник / А. М. Бундюк ; ОНПУ. – Одеса : ОНПУ, 2015. – 262 с.

2. У З-382 Захарченко, В. І. Розвиток промислового підприємства на основі моделювання процесу диверсифікації виробництва : монографія / В. І. Захарченко, Ф. М. Аль-Шаргі ; за ред. В. І. Захарченко. – Одеса : Атлант, 2015. – 124 с.

3. Балан, М. І. Планування і прогнозування як необхідні умови безпекової діяльності / М. І. Балан // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 6. – С. 143-148. – Бібліогр.: 5 назв.

4. Біляєв, С. С. Проектний підхід у підприємстві : сутність і специфічні ознаки / С. С. Біляєв // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2016. – № 3. – С. 30–34. – Бібліогр.: 6 назв.

5. Зборовська, О. М. Систематизація існуючих наукових підходів до розвитку бренду підприємства / О. М. Зборовська, О. Ю. Красовська // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 17. – С. 12–16. – Бібліогр.: 9 назв.

6. Касатонова, І. Огляд існуючих автоматизованих систем управління ресурсами підприємства / І. Касатонова // Бух. облік і аудит. – 2015. – № 11. – С. 44–48. – Бібліогр.: 10 назв.

7. Касич, А. О. Інноваційна активність підприємств України : динаміка, проблеми та шляхи вирішення / А. О. Касич, К. О. Канунікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 21–24. – Бібліогр.: 10 назв.

8. Лакіза, В. В. Ризик регулювання у процесі планування виробничо-господарської діяльності підприємства / В. В. Лакіза // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і пробл. розвитку : зб. наук. пр. – Львів, 2015. – № 819. – С. 58–65. – Бібліогр.: 9 назв.

9. Труш, Ю. П. Організаційні основи планування якості продукції на підприємстві / Ю. П. Труш // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 6 (169). – С. 126–129. – Бібліогр.: 4 назв.

10. Шостак, Л. В. Зарубіжний досвід формування потенціалу підприємства / Л. В. Шостак // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і пробл. розвитку : зб. наук. пр. – Львів, 2015. – № 819. – С. 449–454. – Бібліогр.: 13 назв.

Більше джерел Ви зможете знайти у нашому електронному каталозі:http://catalog.library.opu.ua/search.php

Підкажіть, будь ласка, чи є у фонді бібліотеки література з історії боксу,і як можна ознайомитися з виданнями: я не студент політеху. Наперед дякую

Доброго дня, Олександр! Література з боксу є. Ви можете звернутися до чергового бібліографа (2-ий поверх, каталожний зал) і Вам допоможуть знайти літературу або самостійно пошукати у нашому електронному каталозі http://catalog.library.opu.ua/search.php. Але зі знайденою літературою можете працювати лише у читальному залі. При собі Вам треба мати паспорт.

Не подскажите по какой год у вас имеются книги на английском языке?

Добрый день! Уточните, пожалуйста, какие именно книги на английском языке Вас интересуют.

Доброго дня! Будь ласка, допоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему "веб-дизайр". Дякую!

Доброго дня! Пропонуємо для вивчення вибірковий список літератури з електронного каталогу нашої бібліотеки (НТБ ОНПУ) та Наук. Електрон. Б-ки eLIBRARY.RU.

1. Алєксєєв В. І.  Вироблення підходів до визначення загальної структури веб-сайтів / В. І. Алєксєєв, К.А. Алєксєєва  // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – №  783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 397-406.

2. Дронов В. А JavaScript в Web-дизайне / В. Дронов. – СПб. : БХВ-Петербург, 2000. – 880с. : ил. – (Мастер. Практическое руководство.)

3. Егорова И. Н. Исследование принципов адаптивного веб-дизайна / И. Н. Егорова, Е. А. Толстая // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2012. – Т. 6, № 2. – С. 37–39 ; Аннотация [Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19067246
4. Зайцева Е. Н. Анимация в веб-дизайне: преимущества использования / Е. Н. Зайцева, Н. С. Манвелов // Наука и о-во в условиях глобализации. – 2017. – № 1. – С. 107–109 ; Библиометр. показатели [Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29422594

5. Исмойилов Х. Б. Стили сайтов в веб-дизайне // Соврем. материалы, техника и технологии. – 2018. – № 2. – С. 49–53 ; Аннотация [Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34954521
6. Ляшенко Е. С. Теоретические подходы к изучению веб-дизайна как языка интернет-культуры // Гуманитар. вектор. – 2012. – № 3. – С. 117–126 ; Аннотация [Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17803698

7. Макфарланд, Дэвид Сойер    Большая книга CSS / Девид Сойер Макфарланд; пер. с англ. И. Дубенок, П. Радченко, В. Радьков. – СПб. : Питер, 2009. – 512 с. : ил. – (Бестселлеры O`Reilly). Шифр НТБ: 004  М178

8.    Нейромаркетинг и веб-дизайн : 10 способов установить контакт с мозгом посетителя  // Маркетинг и реклама. – 2017. – № 10. –      С. 26-28.

9. Парненко В. С. Веб-дизайн как фундамент современного виртуальной среды // Труды Одес. политехн. ун-та. – Одесса, 2013. – Вып. 2. – С. 247–251.

10. Порохненко Т. WEB-сайты. Создание и дизайн / Т. Порохненко // ARGC and ARGV: Программирование. Информ. технологии. Стан-дарты. – 2009. – № 1 (81). – С. 25-31.

11.  Ajax и PHP: Разработка динамических веб-приложений / К. Дари, Б. Бринзаре, Ф. Черчез-Тоза, М. Бусика ; пер. с англ. А. Киселева. – СПб.; М. : Символ, 2009. – 336 с. : ил. Шифр НТБ: 004  А28.

Добрый день! Я пишу реферат, как мне правильно подобрать литературу?

Добрый день!

Начать стоит с электронного каталога . Если вы не знаете точного названия книги и фамилии автора, то ищите по ключевым словам или по теме работы. Также можете обратиться к алфавитному и систематическому каталогам.

Если вам нужна помощь, обратитесь к консультантам каталожного зала,  зала электронных ресурсов или в информационно-библиографический отдел, где вам расскажут, как эффективно использовать каталоги и справочники; проконсультируют по вопросам пользования справочно-поисковым аппаратом библиотеки, дадут консультации по вопросам оформления библиографических ссылок и списков к курсовым, дипломным и научным трудам; помогут определить индекс УДК.

Виртуальная справочная служба также помогает в подборе нужных книг. Здесь по вашей заявке бесплатно составят небольшой список литературы (до десяти названий).

Доброго дня! Чи я у Вас матеріал по темі технічного розвитку Одеси у другій паоловині 19 - на початку 20 ст. (виникнення телеграфу, залізниці, конки, трамваю, авто...) ?

Доброго дня! Пропонуємо Вам друковані видання з фонду нашої бібліотеки та електронні ресурси:
1. Антонюк Т. С. До історії становлення та розвитку вагонного господарства на Одеській залізниці (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) [Електронний ресурс] / Т. С. Антонюк // Питання історії науки і техніки. - 2014. - № 1. - С. 12-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pint_2014_1_3

2. Антонюк Т. С. Формування та експлуатація паровозів на Одеській залізниці (1864-1917 рр.) [Електронний ресурс] / Т. С. Антонюк // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Історія науки і техніки. - 2013. - № 68. - С. 16-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpiint_2013_68_5

3. Бальтюкевич В. В. Інноваційно-промисловий потенціал Одеської області на прикладі виробництва Одеського припортового заводу / В. В. Бальтюкевич // Вісн. нац. ун-ту "Львів. політехніка". - Львів, 2011. - № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. - С. 290-295.

4. Герлігі П. Одеса : Історія міста, 1794-1914 / П. Герлігі. - Київ : Критика, 1999. - 382 с. Шифр НТБ: Т   Г379

5. Жданов Д. Трамвайные истории Одессы / Д. Жданов // Веч. Одесса. - 2019.- 19 сент.  - С. 19.

6. "Кочубіїв - Хаджибей - Одеса" : матеріали Першої Всеукр. наук. конф., присвяч. 600-річчю міста, 28-29 травю 2015 року м. Одеса / ред. кол. : Г.І. Гончарук (гол. ред.) [та ін.] ; ОНПУ, Каф. історії та етнографії України. - Одеса : Політехперіодика, 2015.- 174 с. Шифр НТБ: Т   К75

7. Новицкая Л. Здесь начиналась авиация... / Л. Новицкая  //  Одес. вестн. - 2013. - 2 февр. - С. 6.

8. Перпері А. О. Розвиток транспорту в місті Одеса [Електронний ресурс] / А. О. Перпері, О. В. Вікторов, А. М. Перпері // Проблемы теории и истории архитектуры Украины. - 2018. - Вып. 18. - С. 53-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prtiau_2018_18_11
9. Федорченко О. Взаємовідносини у середовищі поштово-телеграфних службовців наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами Одеського поштово-телеграфного округу) [Електронний ресурс] / О. Федорченко // Scriptorium nostrum. - 2016. - № 3. - С. 92-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scno_2016_3_7

10. Федорченко О. В. Поштово-телеграфні ощадні каси Одеського поштово-телеграфного округу наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. В. Федорченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. - 2013. - № 1(2). - С. 159-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlui_2013_1(2)__21

Можна підібрати літературу за темою: Хмарні сервіси та їхні види. Дякую

Доброго дня, Олександра! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

1. Аулов І. Ф. Комплексний метод порівняння, оцінки та вибору механізмів управління ключовими даними користувачів у хмарних ІТС / І. Ф. Аулов // Applied radio electronics : Приклад. радиоэлектроника. - 2015. - Т. 14, № 4. - С. 397-402.

2. Баловсяк Н. "Облачные" сервисы упростят работу в интернете / Н. Баловсяк  // Секретарь-референт. - 2014. - № 11. - С. 49-55.

3. Башилов Г.  Облака : особенности перехода / Г. Башилов // Журн. сетевых решений LAN. - 2011. - № 7-8.- С. 30-34.

4. Гриценко В. И. Облачные технологии многоцелевых комплексов геораспределительных систем / В. И. Гриценко, А. А. Урсатьев, А. П. Лозинский // УСИМ: Упр. системы и машины. - 2015. - № 2. - С. 4-17.

5. Дайновський Ю. А. Бізнес-моделі хмарного надання ІТ-послуг / Ю. А. Дайновський, Л. К. Гліненко // Маркетинг і цифрові технології. - 2019. - Т. 3, № 2. - С. 18-44. - Бібліогр.: 32 назви.

6. Коваль О. Модель захищеного дата-центру на базі технології Cloud Computing / О.  Коваль, С.  Бондаровець, С.  Гнатюк // Захист інформації. - 2016. - Т. 18, № 2. - С. 133-142.

7. Недашківський О. Л. Хмарні технології типу "IaaS" як засіб оптимізації потоків інформації в мережах передачі та обробки данних / О. Л. Недашківський // Сучас. захист інформації. - 2017.  - № 1. - С. 41-47.

8. Новая эра маркетинговых технологий : что нас ожидает?  // Маркетинг и реклама. - 2017. - № 11-12. - С. 62-67.

9. Обзор рынка облачных сервисов Украины в 2014 году // Маркетинг. исслед. - 2014. - № 2. - С. 64 - 65.

10. Орлов С. Облако - это сервисы / С. Орлов // Журн. сетевых решений LAN. - 2012. - Т. 18, № 5. - С. 20-29.

Допоможіть, будь ласка, знайти літературу за темою: "Криптографічні системи захисту інформації". Дякую.

 

Доброго дня, Артем! Багато інформації з Вашої теми знайдете у наступних збірниках :

- Радиотехника : респ. межвед. научно-техн. сборник. : основан в 1965 г. / ред. кол. : А. И.  Терещенко (отв. ред.) [и др.]. - Харьков : Вища школа, 2018. - Вип. 195. - 263 с.

- Радиотехника : респ. межвед. научно-техн. сборник. : основан в 1965 г. / ред. кол. : А. И.  Терещенко (отв. ред.) [и др.]. - Харьков : Вища школа, 2011. -  № 166 : Информ. безопасность. - 291 с. : ил.

Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела :

1. Антонюк А. О. Основи захисту інформації в автоматизованих системах : навч. посіб. / А. О. Антонюк. - Київ : КМ Академія, 2003. - 244 с. – Шифр: (07)004 А725

2. Горбенко, Ю. І. Сутність та особливості реалізації методу Гровера на класичному комп`ютері для симетричного криптоаналізу / Ю. І. Горбенко, Є. Ю. Каптьол  //Радиотехника : респ. межвед. науч-техн. сб. - Харків, 2018. - Вип. 195. - С. 89-100. - Бібліогр.: 5 назв.

3. Ємець В. Сучасна криптографія : Основні поняття / В. Ємець, А. Мельник, Р. Попович. - Львів : БаК, 2003. - 144 с. -  Шифр: 004  Є60

4. Заболотний В. І. Обгрунтування плану захисту об`єктів інформації про об`єкти, процеси та явища / В. І. Заболотний, А. А. Абузова, В. І. Волобуєв // Радиотехника : всеукр. межвед. науч.-техн. сб. / МОН, молодежи и спорта Украины, ХНУРЭ. - Харків, 2011. – № 166 : Информ. безопасность. - С. 112-116.

5. Иванов М. А. Криптографические методы защиты информации в компьютерных системах и сетях / М. А. Иванов. - М. : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2001. - 368 с. – Шифр: (07)004 И204

6. Кузнецов А. А.  Нечеткий экстрактор на помехоустойчивых кодах для биометрической криптографии / А. А. Кузнецов, Р. В. Сергиенко, А. А. Уварова  // Радиотехника : респ. межвед. науч-техн. сб. - Харків, 2018. - Вип. 195. - С. 224-234.

7. Мартинюк В. В. Удосконалення застосування алгоритму криптографічного перетворення ГОСТ 28147-89 в режимах гамування та гамування зі зворотнім зв`язком / В. В. Мартинюк, В. Д. Кротов, О. Г. Цатурян   // Сучас. захист інформації. - 2017. - № 1. - С. 21-27.

8. Молдовян А. А. Криптография / А. А. Молдовян, Н. А. Молдовян, Б. Я. Советов. - СПб. : Лань, 2000. - 224 с. : ил. - (Учеб. для вузов. Спец. лит-ра). – Шифр: 004 М75

9. Петров А. А. Компьютерная безопасность: Криптографические методы защиты. - М. : ДМК, 2000. - 448 с. – Шифр: 004  П305

10. Попович Б. Р. Комп`ютерна перевірка припущення ГАО, пов`язаного з отриманням елементів великого порядку в скінченних полях / Б. Р. Попович // Вісн. Нац. ун-ту "Львів.політехніка". - Львів, 2018. - № 905 : Комп`ютер. системи та мережі. - С. 106-110. - Бібліогр.: 10назв.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в библиотеке имеется подшивка трудов "Труды МАТИ 1959, Вып.38. Москва." ? Если , нет, то подскажите пожалуйста, где их можно найти? Спасибо

Добрый день! Труды эти в библиотеке имеются. Вы можете прийти после карантина и ознакомиться с ними.

За более подробной иформацией обратитесь по телефону 705-85-46.

Пишу роботу на тему "інформаційна підтримка туристичного проекту "Дорогами Г. Сковороды". Допоможіть,будь ласка, з джерелами.

Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

1. Ваниева А.Р. Инновационное развитие регионального туристического комплекса // Культура народов Причерноморья. – 2014. – № 275. – С. 21-24. – Электрон. копия доступна на сайте НБУВ. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/handle/123456789/92646
2. Волкова Г. Шляхи Сковороди: від початків і до скону // Укринформ : мультимед. платформа іномовлення України : [сайт]. – 2015-2020. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2751198-slahi-skovorodi-vid-pocatkiv-i-do-skonu.html
3. Йосипенко С.Л. Философия Григория Сковороды и национальные философские традиции // Соловьевские исследования. – 2014. – № 4 (44). – С. 141-155. – Электрон. копия доступна на сайте Науч. электрон. б-ки Киберленинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-grigoriya-skovorody-i-natsionalnye-filosofskie-traditsii

4. Лигостаева С. На поклон к Григорию Сковороде: поймать неуловимое // Укринфо : Мультимед. платформа иновещания Украины : [сайт]. – 2015-2020. URL: https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/2372401-na-poklon-k-grigoriu-skovorode-pojmat-neulovimoe.html

5. Рибальченко Р. Сковорода жив і у Деркачах // Переяславські Сковородинські студії. – 2013. – Вип. 2. – С. 273-275. – Электрон. копия доступна на сайте НБУВ. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prckc_2013_2_49

6. Тихомирова И.И. Инновационная деятельность в сфере туризма: сущность и специфика / Тихомирова И.И., Андреева А.А. // Вестник евразийской науки. – 2015. – № 2 (27). – С. 72. – Электрон. копия доступна на сайте Науч. электрон. б-ки Киберленинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sfere-turizma-suschnost-i-spetsifika

7. Чернецька С. Сковородіана: музеї та музейні колекції // Переяславські Сковородинські студії. – 2013. – Вип. 2. – С. 281-287. – Электрон. копия доступна на сайте НБУВ. URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/prckc_2013_2_51

Доброго дня! Звертаємось до Вас з проханням з’ясувати питання щодо реєстрації нової кафедри «Англійська філологія та переклад» УНІ, з метою надання до репозитарія наукових праць. Дякуємо за співпрацю. З повагою, зам. Заф.каф . АФП Мітіна ОМ.

Доброго дня! Для надання до репозиторію наукових праць Вам потрібно зареєструвати кафедру у 101 к. бібліотеки. На даний момент 101 к. працює віддалено, тому надішліть повну назву кафедри на електронну адресу bilonenko@opu.ua.

Які документи необхідні для запису до бібліотеки?

Добрий день! Чи можливо переглядати дисертаційні роботи в онлайн-режимі? Дякую.

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як можна дізнатися УДК для дисертаційної роботи. Дякую!