Кафедра загальної та медичної фізики

Наукові дослідження

Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 102-162
Реєстраційний № НДР в МОН: 0115U000836