Кафедра теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики

Наукові дослідження

Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 131-40
Реєстраційний № НДР в МОН: 0116U002956