Кафедра теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики

Освітні напрями кафедри
 • Підготовка бакалаврів:
  • спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізація "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії";
  • спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізація "Енергетичні комплекси та системи".
 • Підготовка магістрів:
  • спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізація "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії";
  • спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізація "Енергетичні комплекси та системи".
 • Підготовка докторів філософії:
  • спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
Наукові напрями кафедри
 • Розробка енергозберігаючих технологій на основі термодинамічного аналізу та оптимізації енерговикористовуючих систем з відновлюваними та традиційними джерелами енергії.
Детальніше про кафедру

Кафедра теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики була створена в 1930 році в Одеському політехнічному інституті відомим фахівцем в галузі двигунів внутрішнього згоряння і хладотехніки доктором технічних наук, професором Левенсоном С.Д. і отримала назву «кафедра теплотехніки».

З 1936 року і до початку Другої світової війни, а також після звільнення міста Одеси в 1944 році і до 1949 року кафедру очолював доктор технічних наук, професор Гохштейн Д.П., засновник ентропійного методу термодинамічного аналізу теплоенергетичних установок.

З 1950 року по 1978 рік кафедрою завідував професор Костенко Г.М., провідний фахівець з методики викладання теоретичної теплотехніки, з ініціативи якого кафедра була перейменована в «Теоретичні основи теплотехніки». Ним був виданий перший в СРСР підручник «Технічна термодинаміка» українською мовою.

Пізніше на базі кафедри теоретичних основ теплотехніки були створені кафедри промислової теплотехніки та автоматизації теплоенергетичних процесів.

У 1978 році професора Костенка Г.М. на посаді завідувача кафедри змінив його учень приват-професор Андреєв Л.П., який розробив універсальний метод розрахунку ексергетичного ККД складних технічних систем. Андреєв Л.П. завідував кафедрою теоретичних основ теплотехніки до 1988 року.

З 1989 року по 1994 рік кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Дябло В.В. – фахівець з питань очищення шкідливих викидів промислових підприємств.

З 1995 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор, Академік Міжнародної Академії холоду Никульшин В.Р., автор нового ексерго-топологічного методу моделювання технічних систем, міжнародно визнаний фахівець в галузі термодинамічного аналізу і оптимізації енергоінтенсивних систем на графах.

У 2001 році кафедра почала підготовку фахівців за спеціальністю «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» і отримала назву «Кафедра теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики».

У 2017 році на кафедрі відкрита підготовка фахівців за спеціальністю «Енергетичні комплекси та системи».

Протягом останніх 50 років на кафедрі успішно працювали кандидати технічних наук, доценти: Єрігов Ю.В., Кардасевич О.О., Козак О.М., Мороз В.Й., Могилевський В.М., Попова Т.М., П'ятигорська Н.Б., Смирнова О.Г., Халаміренко І.В., а також асистент Букач Л.В.

 

Назви кафедри:
Кафедра теплотехніки
Кафедра теоретичних основ теплотехніки
Кафедра теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики