Кафедра системного програмного забезпечення

Наукові дослідження

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрі

Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 150-73
Реєстраційний № НДР в МОН: 0118U001822