Кафедра системного програмного забезпечення

Освітні напрями кафедри
  • Підготовка бакалаврів:
    • спеціальність "121 Інженерія програмного забезпечення".
  • Підготовка магістрів:
    • спеціальність "121 Інженерія програмного забезпечення".
  • Підготовка докторів філософії:
    • спеціальність "121 Інженерія програмного забезпечення".
Детальніше про кафедру

В 1993 р. в Одеському національному політехнічному університеті була заснована кафедра системного програмного забезпечення, яку очолив к.т.н., доц. В.І. Давидов. Задачею кафедри була підготовка ІТ-спеціалістів з розробки програмного забезпечення для широкого кола автоматизованих систем, що застосовуються в наукових, промислових, торгівельних, фінансових установах. Кафедра стала однією з перших кафедр цього профілю в Україні. Основою першого складу викладачів стали досвідчені фахівці, які перед тим працювали на кафедрі обчислювальних машин та викладали дисципліни з програмування, системного та прикладного  програмного забезпечення, систем інтелектуальної обробки інформації тощо.

В 1994 р. кафедру очолив к.т.н., доц. Ф.С. Шапо. То були складні роки становлення кафедри, формування колективу, створення та удосконалення методики підготовки ІТ-спеціалістів. У ці роки кафедра здобула авторитет у місті, рідному університеті, студентському середовищі.

В 1996 р. відбувся перший випуск фахівців зі спеціальності 7.080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем». За час існування кафедрою підготовлено понад 1000 висококваліфікованих ІТ-спеціалістів, 16 кандидатів та 3 доктора технічних наук.

В 1999 р. кафедру очолив к.т.н., доц. В.А. Крісілов, який пізніше успішно захистив докторську дисертацію, одержав вчену ступінь доктора технічних наук та вчене звання професора. Під його керівництвом кафедра набула подальшого розвитку.

З 2007 р., відповідно до рішення Міністерства освіти і науки України, кафедра однією з перших в країні почала підготовку бакалаврів з нового напряму 6.050103 – Програмна інженерія, а з 2011 р. почалася підготовка спеціалістів і магістрів за спеціальностями 8(7).05010301 – Програмне забезпечення систем та 8(7).05010302 – Інженерія програмного забезпечення. Програма підготовки відповідає четвертому національному (кваліфікаційному) рівню – «Професіонал в галузі обчислювальних систем».

З 2016 року кафедра веде підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю 121 – Інженерія програмного забезпечення.

З 2010 р. відповідно до Договору про співпрацю з Університетом Ліннея (Швеція) на кафедрі розпочато магістерську програму підготовки з подвійним дипломом

З 2011 року на кафедрі функціонує спільна аспірантура з Університетом прикладних наук (Дюссельдорф, Німеччина).

Зараз співробітники кафедри активно займаються методичною та науковою діяльністю, беруть участь у виконанні наукових, прикладних та соціальних проектів. Велике значення в діяльності кафедри має міжнародне співробітництво. За останні роки представники кафедри брали участь у десятках міжнародних науково-дослідних і науково-методичних проектах.