Кафедра радіоелектроних і телекомунікаційних систем

Освітні напрями кафедри
 • Підготовка бакалаврів:
  • спеціальність "172 Телекомунікації та радіотехніка", спеціалізація "Радіоелектронні та телекомунікаційні системи".
 • Підготовка магістрів:
  • спеціальність "172 Телекомунікації та радіотехніка", спеціалізація "Радіоелектронні та телекомунікаційні системи".
 • Підготовка докторів філософії:
  • спеціальність "172 Телекомунікації та радіотехніка". 
Наукові напрями кафедри
 • Кероване прийняття статистичних рішень.
 • Сумісна оптимізація алгоритмів формування та обробки сигналів в  системах радіолокації.
 • Адаптивні методи просторово-часової обробки радіолокаційної інформації.
 • Алгоритми кодування та декодування великих ансамблів шумоподібних сигналів в системах зв’язку та управління.
 • Розробка апаратури зв’язку та передавання даних.
 • Алгоритми обробки та розпізнавання графічних образів.
Детальніше про кафедру
Викладацький склад 1966 р.
Викладацький склад 2018 р.

 

Кафедра організована в середині 1964 на підставі наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР № 149 від 12 листопада 1964 р Початкова назва кафедри - «Теоретичні основи радіотехніки».

У 1966 році кафедра була перейменована в «Радіотехнічні системи», з цього ж періоду розпочато підготовку фахівців для країни з радіотехніки та радіоелектронної апаратури.

Біля витоків створення кафедри працювали 7 викладачів - енергійних і цілеспрямованих ентузіастів: М.Б.Свердлік, М.Н.Сумік, І.Н.Ерімічой, В.К.Оржеховскій, Ю.Д.Крісілов, А.Ю.Ковальчук,    В.С.Яніна.

Засновником кафедри та її керівником до 1989 року був заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Свердлік Мешулим Бенияминович. З 1989 по 2014 року кафедрою керував доктор технічних наук, професор Баранов Порфирій Юхимович - випускник кафедри. З 2014 року кафедру очолює доцент, кандидат технічних наук, Цевух Ігор Васильович.

 

Зав. кафедрою (1964-1989) М.Б.Свердлік
Зав. кафедрою (1989-2014) П.Ю.Баранов
Зав. кафедрою (з 2014 р.) І.В.Цевух

 

На етапі становлення основні зусилля співробітників кафедри були спрямовані на вдосконалення навчального процесу: розробку навчальних планів і програм, відпрацювання лекційного матеріалу, постановку лабораторної бази, організацію та проведення виробничої та переддипломної практик, методичне забезпечення курсового та дипломного проектування.

По мірі розвитку кафедри, введення нових навчальних планів та дисциплін викладацький склад кафедри розширювався та оновлювався в основному за рахунок її випускників.

За ці роки на кафедрі була створена наукова школа, яка займалася проблемами розробки систем підвищення завадозахищеності в радіолокації, радіонавігації, радіоуправління і практичного впровадження апаратів каналів зв'язку та телемеханіки по лініях електропередачі від 35 до 750 кВт.

Великий внесок у вирішення названих проблем внесли д.т.н. проф. Абрамович Ю.І., д.т.н. проф. Баранов П.Ю., д.т.н. проф. Кошовий В.М., д.т.н. проф. Свердлік М.Б., д.т.н. проф. Мазурков М.І., к.т.н., доц. Долгочуб В.Т., к.т.н., доц. Гонтаренко В.П., к.т.н. доц. Аверочкін В.А., к.т.н. доц. Цевух І.В., к.т.н. доц. Кононов О.О., к.т.н. доц. Лавриненко В.П., к.т.н. доц. Медведик А.Д., к.т.н. доц. Мелешкевич О.М. та ін.

Опубліковано понад 1200 наукових статей, отримано понад 110 авторських свідоцтв на винахід та патентів, видано ряд монографій та навчальних посібників. Впроваджені та серійно випускаються понад 50 радіотехнічних пристроїв та систем різного призначення.

За минулі роки на кафедрі підготовлено понад 3500 фахівців з вищою технічною освітою, захищено 38 кандидатських та 4 докторських дисертацій.

 

ФОТО З АРХІВУ ПЕРШИХ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ

В очікуванні будівлі нового корпусу
Початок трудових буднів майбутніх випускників

 

На лекції…
Перші випускники нашої кафедри, випуск лютий 1971 року

 

Колектив викладачів кафедри (Жовтень, 2014 г.) - перший ряд зліва направо: інж. 1 к. Николаев В.С., доц. Медведик А.Д., зав. кафедрою проф. Баранов П.Ю., доц. Цевух І.В., зав. лаб. Чебаненко Б.Т., інж. 1 к. Ковальчук А.С .; другий ряд: ст. викл. Яні В.Ф., доц. Аверочкін В.А., ст. викл. Кушніренко О.А., ст. викл. Дорофєєв Ю.М., доц. Садченко А.В., доц. Мелешкевич А.Н.

 

Колектив викладачів кафедри (Вересень, 2004 року) - перший ряд (сидять) зліва направо: доц. Медведик А.Д., проф. Мазурков М.І., зав. кафедрою проф. Баранов П.Ю., доц. Цевух І.В., доц. Аверочкін В.А.; 
другий ряд: ст. викл. Дорофєєв Ю.М., доц. Садченко А.В., доц. Качур В.Г., ст. викл. Яні В.Ф., доц. Муранов А.С., доц. Чечельницький В.Я.

 

Колектив викладачів та співробітників кафедри вересень, 2004 р.

 

Колектив викладачів та співробітників кафедри 1981 р.

 

Колектив викладачів та співробітників кафедри 1975 р.