Кафедра радіотехнічних пристроїв

Освітні напрями кафедри
 • Підготовка бакалаврів:
  • спеціальність "172 Телекомунікації та радіотехніка", спеціалізація "Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційниі системи та мережі".
  • спеціальність "172 Телекомунікації та радіотехніка", спеціалізація "Безпека інформаційних і комунікаційних систем".
 • Підготовка магістрів:
  • спеціальність "172 Телекомунікації та радіотехніка", спеціалізація "Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційниі системи та мережі".
  • спеціальність "172 Телекомунікації та радіотехніка", спеціалізація "Безпека інформаційних і комунікаційних систем".
Наукові напрями кафедри
 • Космічне та авіаційне приладобудування.
 • Захист інформації.
 • Розробка телекомунікаційних систем.
 • Цифрова обробка сигналів.
 • Мобільні системи зв'язку.
 • Розробка радарів з FMCW сигналами.
 • Кібербезпека.
Детальніше про кафедру

 Кафедра була створена в 1962 році. Перша назва кафедри − «Радіотехніка». Творцем кафедри і її керівником з 1962 року був заслужений діяч науки і техніки, доктор технічних наук, професор Плонський Олександр Пилипович, який успішно керував кафедрою до липня 1969 року.

 

Зав. кафедрою (1962-1969) д.т.н., професор,  О.П. Плонський

 

У 1962 р на кафедрі викладалися наступні дисципліни: «Теоретичні основи радіотехніки», «Основи радіотехніки», «Імпульсна техніка», «Теорія електромагнітного поля і поширення радіохвиль», «Підсилювальні пристрої та їх проектування», « Радіопередавальні пристрої та їх проектування», «Радіоприймальні пристрої і їх проектування », «Антенно-фідерні пристрої та їх проектування», «Радіотехнічні системи та їх проектування», «Радіоавтоматика».

На 1962-1963 навчальний рік був затверджений наступний склад викладачів кафедри: Плонський О.П., Білоцерковний А.І., Ваулін В.Є., Сумік М.Н., Копилова О.В., Медведєв В.А., Самков В.Є., Горбатенко О.П., Шумленський І.М. Паралельно з навчальним процесом іде розвиток наукового напрямку кафедри, пов'язаного з проблемами стабілізації частоти радіопередавальних пристроїв. У ці роки на кафедрі виконувалася перша госпдоговірна робота обсягом 60 тис. рублів, що стало своєрідним рекордом для науково-дослідних робіт (НДР) інших кафедр інституту. У наступні роки йшло безперервне нарощування обсягів НДР. Це дозволило придбати необхідну апаратуру для створення і оснащення навчальних лабораторій. Так, були створені перші лабораторії з курсів: «Радіопередавальні пристрої», «Радіоприймальні пристрої», «Імпульсні пристрої», «Підсилювальні пристрої».

У 1969 році завідувачем кафедри обрано доцента, кандидата технічних наук, Крісілова Ю.Д., який пропрацював на цій посаді до 1985 р. При ньому сформувався новий науковий напрямок кафедри - космічне приладобудування.

 

Зав. кафедрою (1969-1985) к.т.н., доцент,  Ю.Д. Крісілов

 

У 70-х роках на кафедрі почали працювати кандидати технічних наук, доценти Дмитрієв Е.О., Мамедов К.Я., Пудовкін К.П., Старцев В.І., Ямпольський Ю.С., асистенти: Мосенко О.П., Тарасов Н.І., Якубець-Якубчик Л.Л.

У ці роки були модернізовані лабораторії з дисциплін «Радіоприймальні пристрої (РПрУ)», «Підсилювальні пристрої», «Радіопередавальні пристрої (РПДУ)» «Електронні та квантові пристрої НВЧ (ЕКП НВЧ)» та ін.

Істотний внесок в технічний розвиток цих навчальних лабораторій кафедри внесли: Ваулін В.Є., Нокель В.П., Старцев В.І. (Лабораторія РПрУ), Бойчук М.М., Старцев В.І., Барабанов М.А. Довгаль С. (Лабораторія підсилюючих пристроїв), Мамедов К.Я., Малюк І.Т., Якубець-Якубчик Л.Л. (Лабораторія РПДУ), Мамедов К.Я., Ніконов Б.М., Новоженін В.М.(Лабораторія ЕКП НВЧ).

Поряд з вдосконаленням навчального процесу і розвитком лабораторної бази на кафедрі в цей час інтенсивно розгорталися науково-дослідні роботи. Так, з 1970р. кафедра розпочала співпрацю з Інститутом космічних досліджень академії наук (ІКД АН) СРСР і науковим-виробничим об’єднанням (НВО) «Енергомаш», що призвело до створення спеціалізованого відділу розробників з розробки та виготовлення наукової апаратури для дослідження фізичних характеристик міжпланетної плазми. У цьому відділі очолили самостійні розробки: к.т.н. доцент Старцев В.І., к.т.н. доцент Нокель В.П., к.т.н. доцент П’ядишев В.А., с.н.с. Ємельянов С.І. ,, старші інженери Тарасов Н.І., Телегін А., Нікітін С., Хлєбніков А. За результатами робіт цих груп ними було отримано понад 100 авторських свідоцтв на винаходи, з яких - 60 авторських свідоцтв належать к.т.н. доценту Старцеву В.І. У космос було запущено близько 70 різних приладів, розроблених і виготовлених співробітниками і студентами кафедри.

Оскільки кафедральні розробки космічної апаратури відрізнялися новизною і оригінальністю, то за період з 1972 року по 1985 роки к.т.н. доцент Старцев В.І. і його колеги були нагороджені однією золотою, п'ятьма срібними і десятьма бронзовими медалями ВДНГ СРСР. Кафедра була нагороджена «Дипломом Пошани» ВДНГ СРСР.

Бортова апаратура, що розробляється і виготовляється на кафедрі, забезпечувала одну четверту частину національної космічної програми СРСР і широко використовувалася в міжнародних програмах «Інтеркосмос».

У 1975 році за видатні досягнення в розробці апаратури космічної станції «Венера-10» к.т.н. доцент Старцев В.І. нагороджений урядом СРСР медаллю «За трудову відзнаку», а зав.кафедрою к.т.н. доц. Крісілов Ю.Д. - орденом «Знак Пошани».
У 80-х роках співробітниками кафедри стали: доктор технічних наук, професор Кошовий В.М., кандидати технічних наук, доценти Де−Рібас Г.Л., Єрмілов В.О., Смольняков В.І., випускники кафедри: к.т .н., доц., Шишкін А.В., асистенти Барський А.І., Бондар В.І., Куценко О.П. У ці роки на кафедрі створюється навчальна лабораторія - лабораторія напівпровідникових приладів і мікроелектроніки. Великий внесок в створення і розвиток цієї лабораторії внесли кандидати технічних наук, доценти Ямпольський Ю.С., Єрмілов В.О. У цей час кафедра завоювала авторитет наукової школи з космічного напрямку на міжнародному рівні. Підтвердженням цього факту стало проведення в 1982 р на базі кафедри III міжнародного семінару «Космічне приладобудування» в роботі якого брали участь відомі вчені в галузі вивчення космічного простору не тільки СРСР, а й Німеччини, Болгарії, Угорщини, Румунії та інших Держав.

У 1982 році в зв’язку з розширенням спектра науково-дослідних робіт в області прецизійного приладобудування на кафедрі створена спеціалізована науково-дослідна лабораторія (НДЛ) «Діагностика» з основними напрямками діяльності:

 1. Розробка та дослідження методів аналізу динамічних характеристик роторних машин і механізмів; виділення діагностичних ознак за результатами натурних випробувань; дослідження методів та алгоритмів обробки віброакустичних сигналів.
 2. Розробка інформаційно-вимірювальних комплексів на основі мікропроцесорних систем і персональних електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), розробка систем діагностування та аварійного захисту роторних машин і механізмів; розробка приладів і засобів контролю параметрів і якості технологічних процесів на основі нових перетворень з використанням мікропроцесорної техніки і малих ЕОМ. Першим завідувачем лабораторією став кандидат технічних наук, доцент Дмитрієв Е.О.

В рамках міжнародної Асоціації космічних технологій НДЛ Діагностика бере участь в науково-дослідних роботах, що здійснюються у співпраці з інститутом космічних досліджень ІКД АН СРСР і НВО "Енергомаш" ім. Глушко, а також проводить дослідження в області діагностики і аварійного захисту енергетичних установок (ракетних двигунів, турбін електростанцій, двигунів внутрішнього згоряння та ін).

У 1985 році завідувачем кафедри призначений Ямпольський Ю.С., кандидат технічних наук, доцент. Під його керівництвом створюється перший комп'ютерний клас, що складається з десяти ЕОМ «Радіо 86». Створено пакет прикладних програм (САПР) РПдП, який застосовується при виконанні лабораторних і практичних занять, при виконанні розрахунково-графічних робот, курсовому і дипломному проектуванні.

У 1988 р з ініціативи завідувача кафедри створено студентське проектно-конструкторське бюро (СПКБ) «Гама». Метою створення СПКБ є підвищення професійної підготовки студентів. Завідувачем СПКБ призначений кандидат технічних наук, доцент Мамедов, К.Я., під керівництвом якого студенти займаються схемотехническими розробками радіоапаратури різного призначення. Робота в СПКБ «Гама» дала солідну професійну підготовку кільком сотням студентам радіотехнічного факультету.

У 1989 р. комп'ютерний клас кафедри оснащується десятьма персональними ЕОМ (ПЕОМ) ІВМ286. У наступні кожні 2-3 роки відбувається переоснащення класу на більш досконалі персональні ПЕОМ.

 

Зав. кафедрою (з 1985 р. по 2015 р.)  к.т.н., професор, заслужений діяч вищої школи України Ю.С.Ямпольський 

 

У 90-х роках на кафедрі почали працювати кандидати технічних наук, доценти Маракова І.І., Тарабуєв С.Т., Чемес Е.О., і асистент Тесленко П.О. У цей час на кафедрі проводяться науково - дослідні роботи в області космічного і прецизійного приладобудування у співпраці з інститутом космічних досліджень академії наук (ІКД АН) Росії і НВО "Енергомаш" ім. Глушко.

З 1998 року на кафедрі починається викладання таких предметів як «Захист інформації», «Апаратно-програмні засоби криптографії». Розроблено лабораторний курс з використанням комп'ютерного класу.

У 2000 р. в зв'язку зі зміною структури радіотехнічного факультету до складу кафедри увійшла частина співробітників кафедри теоретичних основ радіотехніки: доктора технічних наук, професори Парасочкін В.О., і Філіпський Ю.К., кандидат технічних наук, доцент Троїцький Б.С. , старший викладач Березовський С.О.

З 2000 р. на кафедрі сформовано новий науковий напрям - дослідження сигнальних перетворень. Науковим керівником цих досліджень є Ю.К. Філіпський. Під його керівництвом створена наукова школа «Частотно-часовий аналіз аналогових і цифрових сигналів і кіл». За результатами наукових досліджень випускниками кафедри захищено 3 кандидатські дисертації. У 2000-х роках співробітниками кафедри було приділено значну увагу навчально-методичної роботи, розвитку і створенню матеріально-технічної бази лабораторій. У період з 2001 - 2008 рік викладачами кафедри видано ряд монографії та навчальних посібників з різних дисциплін з грифом Міністерства освіти і науки України. Створено новий комп'ютерний клас, оснащений сучасними ПЕОМ типу Pentium IV.

На початку 2010-х років за ініціативи завідувача кафедри створюються навчальні лабораторії: «Квантової електроніки» та «Локальних мереж та контролерів». 

У 2015 році завідувачем кафедри обрано кандидата технічних наук, доцента Коханова О.Б. У 2016 році під його керівництвом була створена НДЛ «Фотон» і модернізовано ряд навчальних лабораторій. Основними напрямками науково-дослідних робіт НДЛ «Фотон», «Діагностика» і кафедри є: телекомунікаційні та радіотехнічні системи; цифрова обробка сигналів, розробка і дослідження телекомунікаційних систем мобільного зв'язку нового покоління; приладобудування, радіолокаційні системи транспортних засобів, космічне приладобудування і зір роботів.

 

Зав.кафедрою з 2015 р., д.т.н., доцент, Коханов О.Б.

 

У 2017 році до складу кафедри увійшла кафедра «Інформаційна безпека», в складі д.т.н., доцента Чечельницького В.Я., к.т.н., доцента Сафронова О.С., к.т.н. Яковенко О.О., к.т.н. Мельник М.А., старших викладачів Баларіча А.В., Барабанова М. А., Белеки І. А., Венедиктова Ю.І.