Кафедра психології та соціальної роботи

Наукові дослідження

Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 137-138
Реєстраційний № НДР в МОН: 0116 U005789