Кафедра природознавчих наук

Освітні напрями кафедри

Кафедра забезпечує підготовку іноземних громадян до навчання у вищих навчальних закладах України з дисциплін природничо-наукового циклу за чотирма профілями спеціальностей: інженерно-технічні, економічні, медико-біологічні, гуманітарні.
Головною метою навчання іноземних слухачів є формування предметних знань, умінь та навичок, що дозволяють включитись до процесів здобуття вищої освіти за певними освітньо-професійними програмами.

Наукові напрями кафедри
  • Науково-методичні основи навчання іноземних студентів на нерідній мові, як комплексна адаптація до нового освітнього і соціально-культурного середовища.
  • Інноваційні технології в системі навчання іноземних громадян як ефективний засіб оптимізації навчально-виховного процесу.
  • Формування інформаційного освітнього середовища як фактору підвищення ефективності мовної підготовки іноземних громадян.
Детальніше про кафедру

Кафедра була заснована одночасно з підготовчим факультетом в Одеському політехнічному інституті в 1975 році.

Головним завданням кафедри була предметна підготовка з дисциплін природничого циклу російською мовою іноземних громадян, що прибули на навчання до Одеси. Організація навчального процесу будувалась на основі навчальних планів, розроблених провідними вищими закладами освіти країни, що спеціалізувалися на навчанні іноземних громадян. Кафедра повинна була забезпечувати викладання дисциплін за інженерно-технічними спеціальностями, а саме: математику, фізику, хімію, креслення. 

У зв’язку з тим, що кафедра подібного профілю створювалась в інституті вперше і мала свою специфіку, до складу кафедри насамперед запрошувалися викладачі, які мали досвід викладання іноземним студентами природничих дисциплін. Більшість запрошених були з військових закладів вищої освіти Одеси, але багато викладачів було з Одеського політехнічного інституту.

Засновником кафедри та першим її завідувачем був Петро Анатолійович Котляревський. Він очолював кафедру протягом перших 15 років аж до 1989 року.

 

Ліворуч: Денисов Юрій Сергійович – проректор з міжнародних зв’язків (1983 – 1985рр.),
праворуч: Котляревський Петро Анатолійович зав.каф. природознавчих наук (1975 р. – 1989 рр.)

 

С перших років існування факультету і кафедри стрімко росла кількість іноземних студентів: в деякі роки вона досягала 500 осіб. В ці роки на кафедрі працювало приблизно 45 викладачів.

 

Кафедра природознавчих наук під час заходів до 10-ої річниці підготовчого факультету (1985 рік). 
Верхній ряд (зліва направо) Талалаєв Г.О., Маковєєв П.С.(голова профспілки), Поліщук А.Ф., Щетинін Л.М., Тумаркіна Л.С., Следзюк Н.О., Зінченко Т.О., Саєнко С.Л., Целищев М.І., Зеркалова О.А., Харитонова В.Н., Тельнова Н.Г., Йолкін В.М., Побережний О.М. Нижній ряд (зліва направо) Самков Е.Я. (секретар парткому), Хіхловський Л.Б., Заблонский К.І. (ректор), Каргін О.Є., Жукова І.А., Горностаєва І.А., Сєдова Л.М., Лопирін О.А., Дем’янова Г.І., Зубарєва Н.Г., Сидоров В.Д., Попова Л.І, Денисов Ю.С. (проректор), Котляревський П.А., Расторгуєва Т.Є., Мазалова С.О., Гейн Ю.І.

 

Значний внесок в становлення і розвиток кафедри, крім першого завідувача, внесли Каргін О.Е., Лопирін О.А., Целіщев М.І., Расторгуєва Т.Є., Саєнко С.Л., Следзюк Н.О., Зінченко Т.О., Поляков В.М., Семізорова Н.Ф., Зубарєва Н.Г., Дем’янова Г.І. та інші викладачі.

 

«Чоловіча половина» кафедри. Друга половина 1970-тих років.
Ліворуч - Саєнко С.Л., Целіщев М.І., Гейн Ю. І., Первушин В.М., Флора В. Ф., Лопирін О. А., …….., Котляревський П. А., Каргін О. Є. 

 

«Жіноча половина» кафедри. Друга половина 1970-их років.
Следзюк Н.О., Горностаєва І.А., Зубарєва Н.Г. Дем’янова Г.І. з колегами з деканату і кафедри російської мови

 

Кафедра природознавчих наук зустрічає Новий рік. Ліворуч: Резнік Е.П., Флора  В.Ф., ……, Котляревський П.А., (стоїть позаду) Поляков В.М.,  Зубарєва Н.Г., Семізорова Н.Ф., Дем’янова Г.І., Следзюк Н.О., Диро П.Р., Гейн Ю.І., Полянцева Л.І. (перший завідувач кафедри російської мови)

 

У викладацькій кафедри природознавчих наук: декан Флора В.Ф., доцент Зінченко Т.О., (в подальшому заст. декана ПФІГ з 1998 до 2009 р.р.)

 

В ці роки кафедра стала провідним центром викладання природничих дисциплін іноземним студентам в СРСР. Викладачі кафедри брали активну участь у численних конференціях на радянському просторі, запрошувалися на роботу до зарубіжних університетів, де організовувалися підготовчі факультети.

 

С.Л. Саєнко (праворуч) разом із колегами на підготовчому факультеті Матанзаського університету, Куба (1980 - 1983рр.)

 

Викладачі кафедри під час наукової конференції. 1990-ті роки

 

Після 1989 року кафедру очолювали А.І Дзюбан, Л.М. Сєдова.

В 1991 році Україна стала незалежною державою, кількість іноземних студентів, що приїжджали до Одеси, відчутно знизилася, але навчальний процес на кафедрі не припинявся. Замість студентів, що раніше приїжджали за рахунок державних стипендій, факультет став активно залучати студентів, що навчалися на контрактній основі.

З 1994 по 1998 рік кафедра входила до складу Інституту довузівської підготовки Одеського державного політехнічного університету. 

З 1998 року, коли кількість іноземних студентів стала поступово збільшуватися, кафедра знов увійшла до складу відновленого підготовчого факультету для іноземних громадян разом із кафедрою лінгводидактики. 

На той час кафедру очолював доцент С.Л. Саєнко. Саме він за сприяння декана Миракьян І.Г. та проректора Булгара В.В. доклав значних зусиль для відновлення методичного забезпечення кафедри,  ліцензування освітньої діяльності факультету, формування нових підходів до навчання іноземних студентів дисциплінам природничого циклу.

 

Дзюбан А.І. Зав. каф.  1989 -1994рр.

Сєдова Л.М. Зав. каф. 1994 - 1998рр.

Саєнко С.Л.,  2000 р.

 

 

Колектив кафедри в 1999-2000 навчальному році.
Верхній ряд (зліва направо) Шобік В.С., Шабаєв О.М., Поляков В.М., Савєльєв А.О., Саєнко С.Л.,  Колесніченко Є.З., Подгорний С.В.
Нижній ряд (зліва направо) Следзюк Н.О., Зеркалова О.А., Массанова Н.В., Мазалова С.О., Кобильник Є.В., Зінченко Т.О.

 

З 2001 року кафедру очолює кандидат технічних наук, професор В.В. Булгар. Відмінник освіти, нагороджений орденом «Знак Пошани», медалями «Ветеран праці» та «За відмінну службу по охороні громадського порядку», Почесною грамотою Верховної Ради України, багаторічний член спеціалізованої ради з навчання іноземних студентів при Міністерстві освіти і науки України. Саме завдяки його зусиллям Одеський національний політехнічний університет, Інститут підготовки іноземних громадян мають широке визнання на міжнародному ринку освітніх послуг для іноземних громадян.

 

Верхній ряд (зліва направо) Поляков В.М., Колесніченко Є.З., Зеркалова О.А. , Шабаєв О.М., Кльопова І.В. , Тимохов Д.Ф., Шобік В.С.,  Саєнко С.Л.
Нижній ряд (зліва направо)  Зінченко Т.О.,  Мазалова С.О., Булгар В.В., Семізорова Н.Ф., Кобильник Є.В.