Кафедра прикладної екології та гідрогазодинаміки

Наукові дослідження

Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 174-46
Реєстраційний № НДР в МОН: 0119U000419