Кафедра металорізальних верстатів, метрології та сертифікації

Планова робота кафедри