Кафедра металорізальних верстатів, метрології та сертифікації

Наукові дослідження