Кафедра маркетингу

Освітні напрями кафедри
 • Підготовка бакалаврів:
  • спеціальність "075 Маркетинг".
 • Підготовка магістрів:
  • спеціальність "075 Маркетинг".
 • Підготовка докторів філософії:
  • спеціальність "075 Маркетинг".
Наукові напрями кафедри
 • Маркетингова діяльність підприємства.
 • Логістична діяльність підприємства.
Детальніше про кафедру

Кафедра маркетингу створена відповідно до Наказу ректора від 24.06.2013 р. №32 «Про зміни в структурі інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій». В наказі зазначено «Створити з 01.09.2013 року в структурі інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій кафедру маркетингу. Призначити завідувачем кафедри маркетингу д.е.н., професора Окландера Михайла Анатолійовича».

Хоча окрема кафедра маркетингу в Одеському національному політехнічному університеті створена у 2013 році, маркетологів готують з 2002 року – спочатку на кафедрі обліку, аудиту та маркетингу, а потім з 2003 року – на кафедрі економічних систем і маркетингу.

З 2013 року на кафедрі здійснюється сертифікація студентів, що дозволяє разом з дипломами державного зразка отримати професійні сертифікати Української асоціації маркетингу.

З 2014 року кафедра проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Маркетинг і цифрові технології».

З 2015 року студенти перемагають на Всеукраїнських студентських Олімпіадах і конкурсах наукових студентських робіт з спеціальності «Маркетинг».

З 2017 року на кафедрі видається журнал «Маркетинг і цифрові технології» – фахове наукове видання категорії «Б».