Кафедра культурології, мистецтвознавства та філософії культури

Наукові дослідження

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрі

Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 126-77
Реєстраційний № НДР в МОН: 0116 U004925