Кафедра комп'ютерних інтелектуальних систем і мереж

Освітні напрями кафедри
 • Підготовка бакалаврів:
  • спеціальність "123 Комп'ютерна інженерія", спеціалізація "Комп'ютерні системи та мережі";
  • спеціальність "123 Комп'ютерна інженерія", спеціалізація "Інтернет-речей.
 • Підготовка магістрів:
  • спеціальність "123 Комп'ютерна інженерія", спеціалізація "Комп'ютерні системи та мережі".
 • Підготовка докторів філософії:
  • спеціальність "123 Комп'ютерна інженерія".
Наукові напрями кафедри
 • Розробка моделей протоколів для дротових і бездротових комп'ютерних мереж;
 • Розробка методів синтезу мережевих структур, планування вводу мереж в експлуатацію, вибір параметрів протоколів;
 • Розробка інструментальних засобів і інформаційних технологій реінжинірингу і моніторингу корпоративних комп'ютерних мереж.
 • Розробка моделей та методів обробки тензометричних сигналів;
 • Розробка моделей та методів аналізу інформаційних систем обліку вантажопотоків;
 • Розробка апаратно-програмних засобів для побудови інформаційних тензометричних систем.
 • Розробка моделей, методів та засобів робочого діагностування цифрових компонентів для обробки наближених даних;
 • Розробка моделей, методів та засобів робочого діагностування інформаційно-керуючих систем критичного застосування;
 • Розробка моделей, методів та засобів ресурсозбереження в проектуванні та діагностування компю'терних систем та їх компонентів;
 • Розробка методів синтезу тестів для комп'ютерних систем;
 • Розробка моделей взаємодії паралельних комп'ютерних систем;
 • Розробка методів аналізу та синтезу паралельних комп'ютерних систем;
 • Розробка мови опису паралельних комп'ютерних систем;
 • Побудова інструментальних засобів проектування апаратного забезпечення паралельних комп'ютерних систем.
 • Розробка методів багатокритеріальної нечіткої оптимізіції;
 • Розробка мов нечіткої логіки для вирішення задач моніторингу обчислювальних ситем;
 • Розробка методів аналізу ризиків із застосуванням нечіткої логіки;
 • Розробка мультиагентних інтелектуальних систем, основаних на принцивах нечіткої логіки.