Кафедра іноземних мов

Наукові дослідження

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрі

Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 118-65
Реєстраційний № НДР в МОН: 0116U004531