Кафедра германських мов і перекладу

Наукові дослідження

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрі

Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 110-113
Реєстраційний № НДР в МОН: 0116U004526