Кафедра електронних засобів та інформаційно-комп'ютерних технологій

Освітні напрями кафедри
 • Підготовка бакалаврів:
  • спеціальність "171 Електроніка", спеціалізація "Електронно-обчислювальна техніка";
  • спеціальність "172 Телекомунікації та радіотехніка", спеціалізація "Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки".
 • Підготовка магістрів:
  • спеціальність "171 Електроніка", спеціалізація "Електронно-обчислювальна техніка";
  • спеціальність "172 Телекомунікації та радіотехніка", спеціалізація "Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки".
 • Підготовка докторів філософії:
  • спеціальність "171 Електроніка", спеціалізація "Електронно-обчислювальна техніка";
  • спеціальність "172 Телекомунікації та радіотехніка", спеціалізація "Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки".
Наукові напрями кафедри
 • Моделі, методи та засоби діагностування радіоелектронної, телекомунікаційної та електронно-обчислювальної техніки.
 • Аналіз, дослідження та випробування з визначенням відповідних параметрів і характеристик для вирішення задач моделювання з розробкою окремих моделей, методичного та технічного забезпечення інноваційних інформаційних технологій діагностування радіоелектронної, телекомунікаційної і електронно-обчислювальної техніки.
 • Проведення верифікації і оцінки результатів застосування елементів розроблених моделей, методичного та технічного забезпечення інноваційних інформаційних технологій.
 • Моделі, методи та засоби схемотехнічного і конструкторського проектування радіоелектронної, телекомунікаційної та електронно-обчислювальної техніки.
 • Аналіз, дослідження та випробування з визначенням відповідних параметрів і характеристик для вирішення задач моделювання з розробкою окремих моделей, методичного та технічного забезпечення інноваційних технологій схемотехнічного і конструкторського проектування радіоелектронної, телекомунікаційної і електронно-обчислювальної техніки.
 • Проведення верифікації і оцінки результатів застосування елементів розроблених моделей, методичного та технічного забезпечення інноваційних технологій.