Кафедра економіки підприємств

Освітні напрями кафедри
 • Підготовка бакалаврів:
  • Спеціальність "051 Економіка", спеціалізація "Економіка підприємства".
 • Підготовка магістрів:
  • Спеціальність "051 Економіка", спеціалізація "Економіка підприємства".
 • Підготовка докторів філософії:
  • Спеціальність "051 Економіка", спеціалізація "Економіка підприємства".
Наукові напрями кафедри
 • Інноваційно-інвестиційна діяльність промислового підприємства та його конкурентоспроможність.
 • Організаційно-методичне забезпечення формування потенціалу інноваційного розвитку промислового підприємства: методологія і практика.
 • Методологічні основи дослідження ринку капіталу в трансформаційній економіці.
 • Стратегія економічного розвитку  підприємства: теорія і практика.
Детальніше про кафедру

У 1955 році кафедра Організації виробництва і техніки безпеки реорганізується. На її основі створюється кафедра Організації виробництва і економіки промисловості.

У 1957 році кафедру Організації виробництва і економіки промисловості очолив ректор доктор економічних наук, професор Ямпольський Стефан Михайлович. З його приходом пов'язаний могутній етап в розвитку  інституту – корінним чином прискорено перетворилася матеріально-технічна база, організація багатьох нових спеціальностей супроводжувалася змінами в структурі політехнічного інституту.

У 1962 році на кафедрі почалася підготовка фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру. В числі перших аспірантів з відривом від виробництва був економіст Чорноморської ради народного господарства Продіус І.П., без відриву від виробництва почав підготовку в аспірантурі інженер Заводу ім. Кірова Бельтюков Є.А. здобувачами були оформлені директор заводу ім. Жовтневої революції Писарєв Ю.М. та начальник управління праці та заробітної платні цього заводу Ємець В.П.

У 1965 році завідувачем кафедрою організації виробництва і економіки промисловості став доцент, кандидат економічних наук Коваленко Костянтин Степанович. Він активно включився в реалізацію на виробництві наукових розробок всіх кафедр інституту  і кафедр. Знову після тривалої перерви відновив роботу, інженерно-економічний факультет.

У 1969 році кафедру очолив к.е.н., доцент Семенцов П.П. У 1977 році завідувати кафедрою Організації виробництва і економіки промисловості був обраний відомий економіст, доктор економічних наук, професор П.С. Мірошников.

У 1982 році завідувачем кафедрою Організації виробництва і економіки промисловості обирається к.е.н., доцент Бельтюков Є.А.

З 1996 року кафедра починає підготовку фахівців зі спеціальності економіка підприємства.

1 червня 1998 кафедра Організації виробництва і економіки промисловості стає кафедрою Економіки підприємств.

З 1982 року кафедру очолює Бельтюков Євген Афанасійович – відомий науковець, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України академік Української академії економічної кібернетики.