Кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку

Науково-дослідна робота студентів

На кафедрі науково-педагогічні працівники проводять активну роботу по залученняю студентів до науково-дослідної роботи.

Метою цієї діяльності є розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, які навчаються в університеті, розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація знань, формування готовності до використання інноваційного підходу у сфері публічного управління та адміністрування, інтеграція наукової, навчальної і виробничої діяльності студентів.

Професорсько-викладацький склад кафедри основним завданням у цьому напрямку бачить необхідність визначити науковий потенціал студентів, вчасно його розпізнати, підтримати та скерувати у правильному науковому напрямку. 

Наукову роботу зі студентами активно проводять зав. кафедрою АМПР професор Балан О.С., професор Добрянська Н.А., професор Корецький М.Х., професор Кулінська А.В., професор Липинська О.А., професор Лебедєва В.В., професор Ткач К.І.

Кафедрою щорічно організовується робота всеукраїнської науково - практичної студентської конференції «Публічне управління і адміністрування: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», в якій беруть участь студенти з різних регіонів закладів вищої освіти.

Виступ студентів з науковими доповідями на секційних засіданнях конференції дає змогу особисто набути корисний досвід презентації наукових здобутків, спілкування та дискусії і отримали вагомий поштовх для своїх подальших наукових досліджень.

За результатами наукових досліджень студенти публікують статті у фахових виданнях ОНПУ –науковий журнал «Економіка: реалії часу»,  науковий журнал «Економічний журнал Одеського політехнічного університету». 

Під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку студенти різних років навчання здійснюють наукові розробки та презентують їх на міжнародних та всеукраїнських конкурсах наукових робіт, призери яких були нагороджені дипломами (Комрат, Молдова).

Вагомим напрямом наукової роботи викладачів кафедри АМПР зі студентами стала організація роботи студентських наукових гуртків, основним завданням яких є поглиблення знань студентів щодо особливостей розвитку функціональної та процесно-проектної діяльності органів публічного управління та адміністрування в сучасних економічних системах і набуття аналітичних здібностей та досвіду в сфері їх оцінки та прогнозування.

Робота студентського наукового гуртка «Публічне управління і адміністрування» була організована за ініціативою д.е.н., професора Добрянської Н.А. та студентського наукового гуртка «Територія управління» - д.е.н., професора Кулінської А.В.

У роботі гуртків беруть участь студенти всіх курсів спеціальності «Публічне управління і адміністрування».

Тематика засідань студентських гуртків охоплює проблемні питання державного управління та місцевого самоврядування, національної безпеки держави, а також сучасний розвиток виробничої сфери в умовах глобальних продовольчих, екологічних та фінансово-економічних викликів, соціально-економічна та інвестиційна політика держави в умовах трансформації публічного управління, сучасні комунікації та електронне урядування в умовах розвитку інформаційного суспільства.

У наукових гуртках студенти долучаються до наукових досліджень з проблем публічного управління та адміністрування, які є актуальними і дуже динамічними, враховуючи швидкоплинні зміни в суспільстві, а тому мають великий спектр можливостей для наукових досліджень.

Також функціонує клуб публічних дискусій, де проводяться майстер класи «Акторська майстерність як інструмент підготовки до публічного виступу». (Майстер клас проводив професіонал Олександр Онищенко - директор «Театру на Чайній»). Студенти, які приєднались до клубу, мають можливість розширити власне розуміння особливостей публічного виступу, а також подискутувати стосовно проблем та перспектив позиціонування себе перед аудиторією. Навчаючись улюбленій професії, студенти мають найприємніші моменти пізнання і самоствердження. 

Саме організаційно-масові заходи: наукові студентські конференції, виставки, конкурси, олімпіади, відіграють велику роль у пропаганді і розвитку всіх форм наукової роботи студентів, тому науково-дослідна робота студентів стала невід'ємною частиною навчального процесу.