Кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку

Навчальні дисципліни

Основні дисципліни, які викладаються за напрямом 281 − Публічне управління та адміністрування:
Для Бакалаврів:

 • Фінансово-бюджетна політика держави
 • Місцеве самоврядування і громадянське суспільство
 • Управління персоналом
 • Стратегічне планування в діяльності органів влади 
 • Державна регуляторна політика
 • Демократичне урядування в публічній сфері
 • Електронні адміністративні послуги
 • Управління державними закупівлями
 • Технології публічного управління та адміністрування
 • Територіальна організація влади в Україні 
 • Державна інформаційна політика 
 • Інформаційні системи та технології в публічному управлінні та адмініструванні
 • Служба в органах публічного управління
 • Прийняття й ухвалення рішень в публічному управлінні
 • Моделі адміністративного устрою ЕС
 • Антикорупційна діяльність в публічному управлінні
 • Проектний менеджмент в публічному адмініструванні
 • Планування розвитку територіальної громади
 • Документаційне забезпечення публічного управління
 • Інноваційні технології та джерела місцевого розвитку
 • Парламентаризм та парламентська діяльність

Для Магістрів:

 • Фінанси  публічного сектора
 • Прийняття рішень в публічному управлінні
 • Методи соціально-економічного та політичного аналізу 
 • Організаційно-методичне і правове забезпечення адміністративної діяльності
 • Регламенти, процедури і рішення в органах місцевого самоврядування
 • Державно-приватне партнерство і аутсорсинг 
 • Онтології та організаційне проектування 
 • Комплексне проектування розвитку регіонів
 • Публічне адміністрування об'єднаними територіальними громадами
 • Місцеві вибори та кадрове забезпечення місцевого самоврядування
 • Інформаційні технології та сервіси державної служби
 • Управління збалансованим розвитком соціально-економічних систем
 • Імідж і репутація в сфері публічного управління
 • Електронне урядування

Дисципліни, які викладаються для спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:

 • Менеджмент та маркетинг інноваційної діяльності 

Дисципліни, які викладаються для спеціальності 226 Фармація, промислова фармація: 

 • Економіка, планування та організація ХФ-виробництва 

Дисципліни, які викладаються для спеціальності 122 Комп'ютерні науки: 

 • Економіка і бізнес 

Дисципліни, які викладаються для спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»:

 • Кадровий менеджмент 

Дисципліни, які викладаються для спеціальностей: 274 Автомобільний транспорт, 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування:

 • Економіка підприємства

Дисципліни, які викладаються для спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія: 

 • Промисловий менеджмент та маркетинг