ІПІГ ▪ Інститут підготовки іноземних громадян

Ви є тут

Детальніше про інститут

Підготовчий факультет в Одеському політехнічному інституті було створено у червні 1975 року. З 01 вересня 1975 року було розпочато навчальний процес. В перший рік на навчання прибуло 164 особи з 34 країн світу. Їх навчали 24 викладачі кафедри російської мови і 13 викладачів кафедри природознавчих наук.

Немало зусиль під час заснування факультету докладено проректором Ю.С. Денисовим. Він курирував підготовчий факультет ще на посаді проректора з навчальних питань, а посаду проректора з міжнародних зв’язків обіймав з 1982 р. по 1985 р. З 1985 р. по 1987 р. проректором з міжнародних зв’язків було призначено Бурмакова А.І.

 

Ліворуч: Денісов Юрій Сергійович – проректор з міжнародних зв’язків (1983-1985рр.),
праворуч Котляревський А.І. перший зав. кафедри природознавчих наук (1975-1989 рр).

 

З 1988 по 2009 роки на посаду проректора міжнародних зв’язків було призначено В.В. Булгара, який сприяв прогресивному розвитку підготовчого факультету як структурного підрозділу Одеського національного політехнічного університету в нових освітніх и ринкових умовах. З 2009 року по 2011 рік на посаду призначено С.С. Шаповал. З 2011 року проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків працює Шобік В’ячеслав Степанович.

 

Денісов Ю.С.,
проректор з міжнародних зв’язків 1983-1985рр.

 

Бурмаков А.І.,
 проректор з міжнародних зв’язків 1985–1987рр.

 

Булгар В.В.,
проректор з міжнародних зв’язків 1988 – 2009 рр.

 

 

Шаповал С.С.,
проректор з міжнародних зв’язків 2009-2011рр.

 

Шобік В.С.,
проректор з міжнародних зв’язків з 2011 р.

 

 

Першими деканами підготовчого факультету були спочатку В.М. Первушин, а потім В.Ф. Флора. Надалі цю посаду обіймали В.С. Недранець (1979-1983), Л.Б. Хіхловський, О.М. Шабаєв. З 1998 р. до 2015 р. обов'язки декана, а надалі й директора Інституту підготовки іноземних громадян успішно виконувала І.Г. Миракьян.

 

Первушин В.М.,
декан підготовчого факультету з 1975р. по 1977р. 

 

Флора В.Ф,
декан підготовчого факультету з 1977 р. по 1979р.

 

Хіхловський Л.Б.,
декан підготовчого факультету з 1983 р. по 1988 р.

 

 

Шабаєв О.М.,
декан Підготовчого факультету 1988-1994 рр.

 

Миракьян І.Г.,
декан Підготовчого факультету іноземних громадян з 1998 по 2005 р.,
директор Інституту підготовки іноземних громадян з 2005 р. по 2015 р. 

 

 

До складу факультету спочатку входило тільки 2 кафедри, але згодом кількість структурних підрозділів було розширено до 3-ох: кафедра російської мови (як іноземної) № 1, кафедра російської мови (як іноземної) № 2 та кафедра природознавчих наук. 

Кафедру природознавчих наук з дня заснування й впродовж 15 років очолював П.А. Котляревський. Надалі кафедру очолювали Л.Б. Хіхловський, О.І. Дзюбан, Л.М. Сєдова.

 

Котляревський П.А.

 

Хіхловський Л.Б.

 

 

Дзюбан О.І.

 

Сєдова Л.М.

 

Спочатку на завідування кафедри російської мови було запрошено Полянцеву Л.І. Згодом після поділу кафедри на дві  кафедру російської мови № 1 протягом багатьох років очолювала Л.І. Хрептулова., а кафедру російської мови № 2 - Т.О. Савицька, а потім, з 1983 року, Л.М. Буштян.

 

Хрептулова Л.І.

 

 

Буштян Л.М.

 

 

Протягом перших 10 років існування факультету його викладацький склад нараховував понад 150 осіб, а кількість студентів, що приїхали на навчання з більше, ніж 90 країн світу досягала 450. За більш ніж 44 роки існування факультету підготовлено для подальшого навчання за фахом понад 10 000 іноземців.

 

Викладачі підготовчого факультету на зустрічі з ректором Одеського політехнічного інституту під час заходів до 10-ої річниці підготовчого факультету (1985 рік).
Верхній ряд (зліва направо) Талалаєв Г.О., Маковєєв П.С.(голова профспілки), Поліщук А.Ф., Щетинін Л.М., Тумаркіна Л.С., Следзюк Н.О., Зінченко Т.О., Саєнко С.Л., Целищев М.І., Зеркалова О.А., Харитонова В.Н., Тельнова Н.Г., Йолкін В.М., Побережний О.М. Нижній ряд ( зліва направо) Самков Е.Я. (секретар парткому), Хіхловський Л.Б., Заблонский К.І. (ректор), Каргін О.Є., Жукова І.А., Горностаєва І.А., Сєдова Л.М., Лопирін О.А., Дем’янова Г.І., Зубарєва Н.Г., Сидоров В.Д., Попова Л.І, Денисов Ю.С. (проректор), Котляревський П.А., Расторгуєва Т.Є., Мазалова С.О., Гейн Ю.І.

 

У перехідний період набуття Україною незалежності, чисельність іноземних студентів в університетах на теренах України помітно зменшилася. Але політехнічному інституту в цілому і підготовчому факультету як підрозділу вдалося зберегти статус найбільш передових навчальних закладів з довузівської підготовки іноземних громадян. 

З 1993 року підготовчий факультет було включено до складу Інституту довузівської підготовки Одеського державного політехнічного університету. В такому статусі підрозділ проіснував до 1998 року. 

З вересня 1998 року Підготовчий факультет іноземних громадян було поновлено як окремий підрозділ університету, до складу якого було включено 2 кафедри:

 • кафедра лінгводидактики (на базі кафедри мовної підготовки);
 • кафедра природознавчих наук.

У 1998-1999 навчальному році кафедрою лінгводидактики завідувала в 1998-1999 навчальному році Н.В. Заславська, у 1999 - 2000 навчальному році - Л.Г. Овчаренко. З 2001 р. по 2014 р. кафедру лінгводидактики очолювала І.Г. Миракьян. В ті ж роки кафедру природознавчих наук очолював С.Л. Саєнко, а з 2001 р. - В.В. Булгар.

 

Заславська Н.В.

 

Овчаренко Л.Г.

 

Саєнко С.Л.

 

 

У зв'язку з розробкою нової концепції наслідування навчання іноземних громадян за фахом та координації в навчально-виховному процесі, за підготовку іноземних громадян відповідають не лише дві означені кафедри, але й кафедра української та російської мов, яка з 2002 року ввійшла до складу підготовчого факультету. 15 років роботою цієї кафедри керувала Л.М. Брелінська. Нині кафедру очолює О.К. Романова, що пройшла в стінах університету шлях від асистента до доцента, кандидата філологічних наук, завідувача кафедрою. 

 

Брелінська Л.М.

 

В 2005 році, у відповідності до політики університету в сфері реалізації завдань поліпшення якісного рівня освіти іноземних громадян, з метою більш глибокої розробки науково-методичних основ навчання на нерідних мовах та з урахуванням стратегічних змін у всій системі вищої освіти в Україні, на базі підготовчого факультету для іноземних громадян в Одеському національному політехнічному університеті було організовано Інститут підготовки іноземних громадян. До складу інституту включено три кафедри (лінгводидактики, природознавчих наук, української та російської мов), деканат, методичний кабінет, спеціалізовані класи (лінгафонний, комп'ютерний, історії та культури України, основ російської та української літератури, математики, фізики, хімії, біології, креслення). З того часу навчальний процес здійснюється кафедрами за наступними дисциплінами:

 • кафедра лінгводидактики: російська та українська мови як іноземні, країнознавство, основи української і зарубіжної  літератури;
 • кафедра природознавчих наук: математика, фізика, креслення, хімія, біологія, основи інформатики та обчислювальної техніки, основи економічної й соціальної географії світу, основи економіки;
 • кафедра російської й української мов, що працює з іноземними студентами I - IV курсів і аспірантами університету, найбільшу увагу приділяє науковій мові спеціальностей.

У процесі вдосконалення концепції підготовки іноземних громадян інститут активно та послідовно включав до освітньої системи не лише колективні (навчально-групові), але й методично-доцільні форми індивідуалізованої підготовки, які дають найбільший ефект навчання. Логічним результатом такої політики було приєднання до структури інституту в 2017 році Центра інтенсивної мовної підготовки іноземних громадян, створеного на базі центру «Перспектива», в якому мовною підготовкою іноземних громадян багато років завідувала Хрептулова Л.І.

 

 

Тематика наукових досліджень, що провадилась на кафедрах інституту, досить широка і хронологічно від початку існування підготовчого факультету виглядає так: дидактичні питання навчання іноземним мовам; психологічні аспекти адаптації в іншому соціальному середовищі; теоретичні науково-методичні проблеми розробки підручників і навчальних посібників для іноземних студентів; інноваційні технології в системі навчання. Практичним результатом цих досліджень стало видання 13 підручників із грифом Міністерства освіти й науки України, які користуються попитом і у закладах вищої освіти інших міст України (Донецьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Миколаїв, Харків, Сімферополь, Львів). Це:

 1. «Ключі» (комплекс із трьох підручників з російської мови);
 2. «Знайомимося з Україною» (російською і українською мовами);
 3. «Математика» (комплекс з двох підручників);
 4. «Фізика» (комплекс з трьох підручників);
 5. «Хімія» (комплекс з двох підручників);
 6. «Біологія».

З 1975 р. по 2015 р. 16 викладачів нагороджено Почесними Грамотами Міністерства освіти і науки України, 4 - відзнаками «Відмінник освіти України», 1 викладач нагороджений орденом «Дружби народів».

Викладачі підготовчого факультету мають великий досвід роботи за кордоном. Вони працювали у вищих закладах освіти 26 країн світу: Англії, Австрії, Голландії, Німеччини, Італії, Індії, Франції, Фінляндії, Чехії, Польщі, США, Сирії, Алжиру, Марокко, Монголії, Нікарагуа, Кореї, Китаю, Мадагаскару, Лаосу, Афганістану, Гвінеї, Югославії, Куби, Іспанії й ін. Зокрема, за допомогою університету та безпосередньої участі факультету було відкрито підготовчі факультети в Республіці Куба та Лаосі. Викладачі з цих та інших країн неодноразово підвищували свій науковий і навчально-методичний рівень в Одеському політехнічному інституті, в подальшому багато з них захистили кандидатські дисертації і успішно займаються викладацькою роботою у своїх країнах.

 

З 1980 до 1982 за направленням Мінвузу СРСР на підготовчому факультеті Матанзаського університету працювала група викладачів підготовчого факультету. Серед них Гутієва Ф.К., Матвєєва Н.М., Саєнко С.Л. та інш. На фото: Матвєєва Н.М. та кубинські студенти підготовчого факультету на території університету. Матанзас. 1980 р.

 

З 1988 до 1990 року Змієвська Н.П. знаходилась за направленням Мінвузу СРСР у відрядженні в м. Неаполь. Працювала викладачем російської мови в Неапольському університеті. На фото: Зустріч з італійськими колегами та студентами університету Неаполю. 1990 р.

 

Мініна Л.І. була направлена Мінвузом СРСР у Демократичну республіку Афганістан і працювала викладачем російської мови в Кабульському політехнічному інституті (КПІ) з 1985 по 1986 роки.
На фото: Мініна Л.І. на стадіоні Кабульського політехнічного університету. На задньому фоні школа цірандойя (афганська міліція).

 

З 1989 по 1991 р.р. за направленням Мінвузу СРСР для відкриття підготовчого факультету в університетському центрі Донг-Док працювала група викладачів підготовчого факультету. Серед них Миракьян І.Г., Гутієва Ф.К., та ін. На фото: Хіхловський  Л.Б., декан ПФ Шабаєв О.М., доц. Миракьян І.Г., проректор Булгар В.В. Зубарева Н.Г.

 

На підготовчому факультеті з 1975 р. по 2015 р. проведено 9 міжнародних конференцій, присвячених ефективності та якості навчання іноземних громадян у вищих навчальних закладах України, з них 3 конференції присвячені ювілейним датам факультету (20-, 25- та 30-тиріччю).

Крім таких науково-методичних напрямків, як розробка моделі випускника підготовчого факультету, сформовані і нові напрями на основі міжпредметної координації: спадковість у навчанні між початковим етапом та навчанням за фахом; організація й методичне забезпечення самостійної роботи іноземних громадян. Не підлягає сумніву і науково- практична значимість ще одного напрямку в роботі педагогічного колективу Інституту підготовки іноземних громадян. Це - психолого-педагогічна розробка системи соціалізації й окультурення іноземного студента. Вона знайшла відображення в розробленій колективом викладачів (Миракьян І.Г., Матвєєва Н.М., Следзюк Н.О., Овчаренко Л.Г., Савєльєв А.О.) «Соціально- культурної адаптаційної програми для іноземних студентів» (СКАП). Програма не автономна, вона тісно пов'язана з навчальним процесом, а її завдання багатогранні за своїм змістом.

Педагогічне завдання «Соціально-культурної адаптаційної програми» - активне залучення  іноземних студентів до таких видів діяльності, як пізнавальна, навчально-пізнавальна, художньо-пізнавальна, інформаційно-пізнавальна та ін., що допомагає сприйняттю чужої культури не зашкоджуючи власної культурної самобутності. У цьому й полягає стратегічне завдання тієї частини процесу навчання, що називається навчально-виховним.

 

Іноземні студенти на суботнику в дендропарку ім. В.І. Леніна. Квітень 1979 р.

 

Студенти підготовчого факультету на екскурсії містом Одеса. Жовтень 2012 р.

 

Студенти підготовчого факультету під час відвідування дітей у дитячому будинку смт. Кароліно-Бугаз.

 

Випускний бал на підготовчому факультеті. Студенти та викладачі Інституту підготовки іноземних громадян. Травень 2013 р.

 

З часом з’явилась можливість оцінювати ефективність діяльності підготовчого факультету не тільки за кількістю випускників та якістю оцінок у дипломах. Це можливо прослідкувавши кількість династій іноземних студентів та успішні кар’єри колишніх випускників, їх життєвий шлях.

Колишні випускники факультету рекомендують навчання в Одеському навчальному політехнічному університеті молодшим сестрам і братам, друзям і знайомим, і, нарешті, в останні роки вже й власним дітям. Делегації університету й факультету зустрічають в інших країнах цілими родинами аби показати свої успіхи до яких причетний університет, поділитися радістю, з вдячністю згадати альма-матер і підготовчий факультет. На кожен ювілей факультету й університету надходять привітання від офіційних осіб держав, від представників різних міністерств, навчальних закладів, громадських організацій, підприємств. Всі організації, де працюють випускники підготовчого факультету, надсилають теплі відгуки про університет і підготовчий факультет. Ось невеликий перелік де й ким працюють наші відомі випускники. Це - міністр освіти (Алжир), міністр рибного господарства (Ємен), проректори університетів (Болгарія, Куба, Танзанія), директори коледжів (Сирія), викладачі університетів та коледжів (Сирія, Індія), професори й доктори наук (Бразилія, В’єтнам, Куба, Індія), дипломати (Конго, Камерун, Болівія), численні успішні підприємці й бізнесмени.

На такому потужному фундаменті поколінь студентів та викладачів й ґрунтується традиційне доброзичливе та поважне ставлення до нових студентів, як до майбутніх керівників, фахівців, учених, до успіхів яких у майбутньому причетний й Інститут підготовки іноземних громадян, як складова частина університету.