ІІБРТ ▪ Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій

Детальніше про інститут

У 30-х роках XX століття в Одеському політехнічному інституті на механічному факультеті сформувалась наукова електротехнічна школа, яка стла основою для відкриття електротехнічного відділення. Завідуючими кафедрами і професорами працювали видатні вчені електрики-радіотехніки Папалексі М.Д. і Мандельштам Л.І.
У 1959 році на електротехнічному факультеті був організований перший набір студентів на спеціальності "Радіотехніка" і "Конструювання і виробництво радіоапаратури".
У 1961 році наказом ректора професора, д.е.н. Ямпольського С.М. був сформований факультет радіоелектроніки, створені кафедри "Радіотехнічні пристрої", "Конструювання і виробництво радіоапаратури" і "Напівпровідникові матеріали". Деканом факультету призначений професор, д.т.н. Рвачев А.Л.
У лютому 1964 року радіотехнічні спеціальності були виділені із складу факультету радіоелектроніки в радіотехнічний факультет. Деканом був призначений капітан першого рангу, доцент, к.т.н. Білоцерківський А.І. Наприкінці 1964 року з приміщень колишньої семінарії радіотехнічний факультет переведено до нової споруди головного учбового корпусу на проспекті Шевченка.
В середині 1964 року на радіотехнічному факультеті була організована кафедра "Теоретичні основи радіотехніки" на чолі з к.т.н. Свердліком М.Б. У вересні 1966 року кафедра "Теоретичні основи радіотехніки" була розділена на дві: "Радіотехнічні системи" (зав. каф. к.т.н. Свердлик М. Б.) і "Теоретичні основи радіотехніки", виконуючим обов'язки завідувача якої призначили к.т.н. Філіпського Ю.К.
У 1965 році завідувачем кафедри "Конструювання і виробництво радіоапаратури" (1965-1967) був призначений доцент, к.в.н. Пудовкін К.І., у 1968 році кафедру очолив призначений доцент, к.т.н. Самков Є.Я. Завідувачем кафедри "Радіотехнічні пристрої" в 1969 р. стає доцент, к.т.н. Крисілов Ю.Д.
У 1967 році деканом радіотехнічного факультету був призначений доцент, к.т.н. Самков Є.Я. У 1978 році деканом РТФ обирається доцент, к.т.н. Власенко В.О., а в листопаді 1983 р. деканом став Ямпольський Ю.С.
В 1986 році на радіотехнічному факультеті була створена кафедра "Мікроелектроніка", яку очолив д.т.н., професор Мокрицький В.А.
У 1988 р. радіотехнічний факультет очолив професор, к.т.н. Єрімічой І.М.
У 1992 р. була створена кафедра «Антенно-фідерні пристрої», яку которую очолив професор, д.т.н. Власенко В.О.
У 1999 р. на базі радіотехнічного факультету створений інститут радіоелектроніки і телекомунікацій, що як центр учбової, навчально-методичної і науково-методичної роботи об'єднав зусилля колективу радіотехнічного факультету і технікумів і коледжів м.м. Одеси, Херсона, Нової Каховки. Очолив інститут радіоелектроніки і телекомунікацій професор, к.т.н. Єрімічой І.М.
У січні 2004 року із складу кафедри "Електронні засоби і інформаційно-комп'ютерні технології" (до 1995 р. кафедра "Конструювання і виробництво радіоапаратури", завідувач професор, к.т.н. Єрімічой І.М.) виділилася кафедра "Інформаційні технології проектування в електроніці та телекомунікаціях" (завідувач професор, д.т.н. Казаков А.І.).
З 2004 р. директором інституту радіоелектроніки і телекомунікацій, деканом радіотехнічного факультету призначений проф., д.т.н. Баранов П.Ю., який з 1989 р. очолював кафедру "Радіотехнічні системи".
У 2006 р. із складу кафедри "Радіотехнічні пристрої", яку з 1983 р. очолював професор, к.т.н. Ямпольський Ю.С., виділилася кафедра "Інформаційна безпека", яку очолила професор, д.т.н. Маракова І.І.
У червні 2013 р. на базі кафедра "Інформаційна безпека", яку на той час очолював доцент, д.т.н. Чечельницький В.Я., був створений факультет інформаційної безпеки. Деканом факультету був призначений доцент, д.т.н. Чечельницький В.Я.
У лютому 2015 р. інститут радіоелектроніки та телекомунікацій та факультет інформаційної безпеки було реорганізовано в інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій, директором якого був призначений доцент, д.т.н. Чечельницький В.Я.
До складу інституту інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій увійшли наступні кафедри: "Інформаційні технології проектування в електроніці та телекомунікаціях" (завідувач професор, д.т.н. Казаков А.І.), "Електронні засоби і інформаційно-комп'ютерні технології" (завідувач доцент, д.т.н. Єфіменко  А.А.), "Радіотехнічні пристрої" (завідувач доцент, к.т.н. Коханов А.І.), "Радіотехнічні системи" (з 2016 р. "Радіоелектронні та телекомунікаційні системи", завідувач доцент, к.т.н. Цевух І.В.), "Інформаційна безпека" (завідувач доцент, к.т.н. Троянський О.В.) та Інформатика та управління захистом інформаційних систем" (завідувач професор, д.т.н. Кобозєва А.А.).
З березня 2017 р. інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій очолює доцент, к.т.н. Троянський О.В.