ІКС ▪ Інститут комп'ютерних систем

Детальніше про інститут

Історія Інституту комп'ютерних систем починається з середини ХХ століття. Саме в цей період також почалося активне використання обчислювальної техніки, виникнення лабораторій інформатики та автоматизації, а тому в вузах країни розширилася підготовка фахівців, що володіють знаннями в області автоматики, електроніки та обчислювальної техніки.

В середині 50-х років існувало чотири факультети: механіко-технологічний, теплоенергетичний, хіміко-технологічний і електротехнічний. Слід зазначити, що електротехнічний факультет можна вважати своєрідним «батьком» майбутнього Інституту комп'ютерних систем. На цьому факультеті в 1954 році було створено кафедру автоматизації виробничих процесів. Першим її завідувачем (і майбутнім першим деканом нового факультету) став канд. техн. наук, доцент Микола Павлович Похило.

У 1956 р на кафедрі було розпочато підготовку інженерів за новою спеціальністю - Автоматика і Телемеханіка. Перший випуск інженерів за новою спеціальністю відбувся в 1961 р. У 1961 рр. на електротехнічному факультеті організовується ряд нових кафедр радіотехнічного профілю та кафедра промислової електроніки. У 1964 р на базі кафедр автоматизації виробничих процесів і промислової електроніки створюється новий факультет - факультет автоматики та промислової електроніки, який і поклав початок офіційної історії Інституту комп'ютерних систем.

Наступні кілька років були роками інтенсивного розвитку нового факультету. У навчальні плани вводилися нові сучасні дисципліни, удосконалювалася лабораторна база кафедр, почалася підготовка науково-педагогічних кадрів в аспірантурі, розвивалися науково-дослідні роботи. У 1969 році факультет автоматики та промислової електроніки був перетворений у факультет автоматики та обчислювальної техніки. З 2000 р факультет був перетворений в Інститут комп'ютерних систем.

Поступово склад Інституту комп'ютерних систем розширювався, в нього поступово входили всі нові кафедри і ряд міжнародних студентських центрів, в рамках яких студенти беруть участь в програмах вбудованого навчання і стажування в європейських університетах-партнерів, наприклад, Німеччини, Словаччини, Іспанії, Польщі, Чехії, мають можливість отримати подвійний диплом.

Інститут комп'ютерних систем активно співпрацює з IТ - компаніями. Така співпраця передбачає спільну підготовку студентів в діючих в Інституті комп'ютерних систем центрах компаній Люксофт, НЕТКРЕКЕР, Сигма. Активно розвивається проектне навчання і стартап рух. Ряд студентських проектів знайшли своїх інвесторів.

За роки існування Інститут комп'ютерних систем дав квиток в життя більш ніж 10 000 спеціалістам, які сьогодні працюють в різних куточках світу. Незмінними й сьогодні залишаються творчої дух і натхнення, а також високі вимоги до підготовки студентів та розробці спеціалізованих засобів обчислювальної техніки.