You are here

Information on dissertations of PhD, which are accepted by specialized scientific councils of the university for consideration and defense

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 12 Information Technology.
Specialty: 122 Computer sciences.
Name: Моделі та методи прийняття термінових антикризових рішень в управлінні псевдостійкими системами відповідального призначення.
Supervisor: Савєльєва Оксана Степанівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри нафтогазового та хімічного машинобудування Одеського національного політехнічного університету.
The preliminary date of the dissertation defense: 16 March 2021 - 12:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а
Specialized Academic Council ДФ 41.052.006
Chairman of the board:
Антощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Крилов Віктор Миколайович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Бабілунга Оксана Юріївна, к.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Малахов Євгеній Валерійович, д.т.н., професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.
Мещеряков Володимир Іванович, д.т.н., професор, Одеський державний екологічний університет.
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 05 Social and behavioral sciences.
Specialty: 051 Economics.
Name: Організаційно-економічне забезпечення розвитку виробничого потенціалу промислового підприємства на інноваційній основі.
Supervisor: Бельтюков Євген Афанасійович, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету.
The preliminary date of the dissertation defense: 15 March 2021 - 14:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а
Specialized Academic Council ДФ 41.052.014
Chairman of the board:
Волощук Лідія Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету.
Reviewers:
Філиппова Світлана Валеріївна, доктор економічних наук, професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.
Ковтуненко Юрій Володимирович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету.
Opponents:
Попович Олександр Сергійович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України.
Мартинюк Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту Міжнародного гуманітарного університету.
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 13 Mechanical Engineering.
Specialty: 136 Metallurgy.
Name: Технологічний процес одержання виливків із алюмінієвих сплавів литтям під низьким тиском на основі використання зовнішніх впливів.
Supervisor: Лисенко Тетяна Володимирівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології та управління ливарними процесами Одеського національного політехнічного університету.
The preliminary date of the dissertation defense: 12 March 2021 - 14:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а
Specialized Academic Council ДФ 41.052.001
Chairman of the board:
Становський Олександр Леонідович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Прокопович Ігор Валентинович, д.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Доценко Вадим Павлович, к.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Ямшинський Михайло Михайлович, д.т.н., доцент, Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона.
Шалевська Інна Анатоліївна, к.т.н., доцент, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України.
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 12 Information Technology.
Specialty: 122 Computer sciences.
Name: Мова концептуального моделювання та методи для розробки баз даних зі багатоваріантною персистентністю.
Supervisor: Арсірій Олена Олександрівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем Одеського національного політехнічного університету, Мюлленбах Сабине, доктор, професор факультету комп’ютерних наук Університету прикладних наук м. Аугсбург.
The date of the dissertation defense: 19 February 2021 - 16:00
Address of the dissertation defense: https://us02web.zoom.us/j/86495173423?pwd=enczRndPRk5zTFF6TUJvTllSRGtGUT09
Specialized Academic Council ДФ 41.052.012
Chairman of the board:
Антощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Любченко Віра Вікторівна, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Кунгурцев Олексій Борисович, к.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Малахов Євгеній Валерійович, д.т.н., професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.
Філатов Валентин Олександрович, д.т.н., професор, Харківський національний університет радіоелектроніки.
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 12 Information Technology.
Specialty: 123 Computer engineering.
Name: Моделі та методи підвищення ефективності частотно-залежних компонент комп’ютерних систем.
Supervisor: Ситніков Валерій Степанович, д.т.н., професор, завідуючий кафедрою комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного університету.
The date of the dissertation defense: 17 December 2020 - 15:30
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 509-ф
Specialized Academic Council ДФ 41.052.011
Chairman of the board:
Антощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Дрозд Олександр Валентинович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Лобачев Михайло Вікторович, к.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Ліщинська Людмила Броніславівна, д.т.н., професор, Вінницький національний технічний університет.
Мусієнко Максим Павлович, д.т.н., професор, Чорноморський національний університет імені Петра Могили.
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 14 Electrical Engineering.
Specialty: 144 Thermal power engineering.
Name: Підвищення надійності та безпеки енергоустановок шляхом запобігання гідродинамічних ударів.
Supervisor: Мазуренко Антон Станіславович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту енергетики та комп’ютерно-інтегрованих систем управління Одеського національного політехнічного університету.
The date of the dissertation defense: 16 December 2020 - 13:30
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 15-ттл
Specialized Academic Council ДФ 41.052.010
Chairman of the board:
Климчук Олександр Андрійович, д.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Арсірій Василь Анатолійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Нікульшин Володимир Русланович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Черноусенко Ольга Юріївна, д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».
Афтанюк Валерій Валентинович, д.т.н., професор, Національний університет «Одеська морська академія».
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 14 Electrical Engineering.
Specialty: 141 Electrical energetics, electrical engineering and electromechanics.
Name: Оптимізація динамічних режимів електричних машин з використанням дробово-інтегральних регуляторів.
Supervisor: Бушер Віктор Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електромеханічної інженерії Одеського національного політехнічного університету.
The date of the dissertation defense: 11 December 2020 - 14:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, 207-у
Specialized Academic Council ДФ 41.052.009
Chairman of the board:
Петрушин Віктор Сергійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Римша Віталій Вікторович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Якімець Андрій Миронович, к.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Титюк Валерій Костянтинович, д.т.н., доцент, Криворізький національний університет.
Копчак Богдан Любомирович, д.т.н., доцент, Національний університет “Львівська політехніка”.
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 15 Automation and Instrumentation.
Specialty: 151 Automation and computer-integrated technologies.
Name: Підвищення енергетичної ефективності біогазової технології за рахунок пошуку комп’ютерно-інтегрованою системою управління найкращої структури її енергоустановок.
Supervisor: Давидов Валентин Олегович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних технологій автоматизації Одеського національного політехнічного університету.
The date of the dissertation defense: 7 December 2020 - 14:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 41-ттл
Specialized Academic Council ДФ 41.052.004
Chairman of the board:
Тонконогий Володимир Михайлович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Гогунський Віктор Дмитрович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Водічев Володимир Анатолійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Осадчий Сергій Іванович, д.т.н., професор, Центральноукраїнський національний технічний університет.
Северин Валерій Петрович, д.т.н., професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 15 Automation and Instrumentation.
Specialty: 151 Automation and computer-integrated technologies.
Name: Автоматизація процесів керування установкою іонно-плазмового напилення.
Supervisor: Тонконогий Володимир Михайлович, доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту промислових технологій, дизайну та менеджменту Одеського національного політехнічного університету.
The date of the dissertation defense: 7 December 2020 - 11:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 41-ттл
Specialized Academic Council ДФ 41.052.005
Chairman of the board:
Максимов Максим Віталійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Брунеткін Олександр Іванович, д.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Водічев Володимир Анатолійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Осадчий Сергій Іванович, д.т.н., професор, Центральноукраїнський національний технічний університет.
Северин Валерій Петрович, д.т.н., професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 12 Information Technology.
Specialty: 121 Software engineering.
Name: Метод та програмні засоби інформаційної технології ідентифікації непараметричних динамічних моделей око-рухового апарату.
Supervisor: Фомін Олександр Олексійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютеризованих систем управління Одеського національного політехнічного університету.
The date of the dissertation defense: 3 December 2020 - 14:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а.
Specialized Academic Council ДФ 041.052.007
Chairman of the board:
Положаєнко Сергій Анатолійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Маєвський Дмитро Андрійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Сперанський Віктор Олександрович, к.т.н., Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Атаманюк Ігор Петрович, д.т.н., професор, Миколаївський національний аграрний університет.
Палагін Володимир Васильович, д.т.н., професор, Черкаський державний технологічний університет.
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 10 Natural sciences.
Specialty: 104 Physics and astronomy.
Name: Метод Лапласа для опису інтерференційних ефектів в протон-протонному розсіянні і для побудови Монте-Карло генераторів.
Supervisor: Шарф Ігор Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної та експериментальної ядерної фізик Одеського національного політехнічного університету.
The date of the dissertation defense: 20 November 2020 - 14:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 517-т
Specialized Academic Council ДФ 41.052.003
Chairman of the board:
Тарасов Віктор Олексійович д.ф.-м.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Скалозубов Володимир Іванович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Косенко Сергій Ілліч, к.ф.-м.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Висоцький Володимир Іванович, д.ф.-м.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Жук Олександр Іванович, д.ф.-м.н., професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 14 Electrical Engineering.
Specialty: 143 Nuclear power engineering.
Name: Удосконалення методики теплогідравлічного аналізу в рамках робіт по продовженню ресурсу корпусних реакторів.
Supervisor: Кравченко Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри атомних електростанцій Одеського національного політехнічного університету.
The date of the dissertation defense: 13 November 2020 - 14:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а.
Specialized Academic Council ДФ 41.052.002
Chairman of the board:
Корольов Олександр Вікторович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Дубковський Вячеслав Олександрович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Погосов Олексій Юрійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Комаров Юрій Олексійович, д.т.н., ВП «Науково-технічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом».
Борисенко Володимир Іванович, д.т.н., Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України.
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 13 Mechanical Engineering.
Specialty: 131 Applied mechanics.
Name: Обґрунтування параметрів прямих пасивних редукційних клапанів з механічною системою управління.
Supervisor: Сидоренко Ігор Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем проектування машинобудування Одеського національного політехнічного університету.
The date of the dissertation defense: 13 November 2020 - 12:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 18-ф.
Specialized Academic Council ДФ 041.052.008
Chairman of the board:
Оргіян Олександр Андрійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Гутиря Сергій Семенович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Яглінський Віктор Петрович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Носко Павло Леонідович, д.т.н., професор, Національний авіаційний університет.
Ланець Олексій Степанович, д.т.н., професор, Національний університет «Львівська політехніка».