You are here

Projects of educational programs

This page publishes draft educational programs for public discussion.

For each educational program that is under discussion, you can express your suggestions and comments, which will be sent to the developers of the program.

In order to send your suggestions or comments to the developers of the educational program, you need to use the feedback form.

 

Проекти освітніх програм, що знаходяться на стадії обговорення

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів.
Спеціальність "133 Industrial machinery engineering".
2020 рік вступу.
Інформаційно-аналітична діяльність, документознавство
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "029 Information, library and archival studies".
2020 рік вступу.
Історії національних спільнот Півдня і Південного Заходу України
Освітньо-наукова програма підготовки магістрів.
Спеціальність "032 History and archeology".
2020 рік вступу.
Історія та археологія
Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії.
Спеціальність "032 History and archeology".
2020 рік вступу.
Регіональні історії України
Освітньо-наукова програма підготовки магістрів.
Спеціальність "032 History and archeology".
2020 рік вступу.
Філософія культури Сходу (турецька мова)
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "033 Philosophy".
2020 рік вступу.
Філософія культури сходу, сходознавство
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів.
Спеціальність "033 Philosophy".
2020 рік вступу.
Культурологія
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "034 Cultural studies".
2020 рік вступу.
Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів.
Спеціальність "034 Cultural studies".
2020 рік вступу.
Психологія
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "053 Psychology".
2020 рік вступу.
Журналістика, реклама, зв'язки з громадськістю
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "061 Journalism".
2020 рік вступу.
Комп’ютерні системи та мережі
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "123 Computer engineering".
2020 рік вступу.
Кібербезпека
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "125 Cyber Security".
2020 рік вступу.
Соціальна інженерія
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "125 Cyber Security".
2020 рік вступу.
Інформаційні системи та технології
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "126 Information systems and technologies".
2020 рік вступу.
Інформаційні системи та технології
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів.
Спеціальність "126 Information systems and technologies".
2020 рік вступу.
Металургія
Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії.
Спеціальність "136 Metallurgy".
2020 рік вступу.
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії.
Спеціальність "141 Electrical energetics, electrical engineering and electromechanics".
2020 рік вступу.
Атомна енергетика
Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії.
Спеціальність "143 Nuclear power engineering".
2020 рік вступу.
Атомна енергетика
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів.
Спеціальність "143 Nuclear power engineering".
2020 рік вступу.
Атомна енергетика
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "143 Nuclear power engineering".
2020 рік вступу.
Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "143 Nuclear power engineering".
2020 рік вступу.
Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів.
Спеціальність "143 Nuclear power engineering".
2020 рік вступу.
Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів.
Спеціальність "143 Nuclear power engineering".
2020 рік вступу.
Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "143 Nuclear power engineering".
2020 рік вступу.
Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології
Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії.
Спеціальність "151 Automation and computer-integrated technologies".
2020 рік вступу.
Соціальна робота
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів.
Спеціальність "231 Social work".
2020 рік вступу.
Соціальна робота
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "231 Social work".
2020 рік вступу.
Фізична культура
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "014 Secondary education (by subject specialization)".
2020 рік вступу.

Архів проектів освітніх програм

Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології
Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії.
Спеціальність "151 Automation and computer-integrated technologies".
2016 рік вступу.
Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології
Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії.
Спеціальність "151 Automation and computer-integrated technologies".
2019 рік вступу.
Соціальна робота
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів.
Спеціальність "231 Social work".
2018 рік вступу.
Соціальна робота
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів.
Спеціальність "231 Social work".
2019 рік вступу.