You are here

Projects of educational programs

This page publishes draft educational programs for public discussion.

For each educational program that is under discussion, you can express your suggestions and comments, which will be sent to the developers of the program.

In order to send your suggestions or comments to the developers of the educational program, you need to use the feedback form.

 

Проекти освітніх програм, що знаходяться на стадії обговорення

Інформаційна діяльність
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "029 Information, library and archival studies".
2020 рік вступу.
Історії національних спільнот Півдня і Південного Заходу України
Магістр ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "032 History and archeology".
2020 рік вступу.
Історія та археологія
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "032 History and archeology".
2020 рік вступу.
Регіональні історії України
Магістр ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "032 History and archeology".
2020 рік вступу.
Філософія культури сходу, сходознавство
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "033 Philosophy".
2020 рік вступу.
Філософія культури Сходу, сходознавство
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "033 Philosophy".
2020 рік вступу.
Культурологія
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "034 Cultural studies".
2020 рік вступу.
Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "034 Cultural studies".
2020 рік вступу.
Психологія
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "053 Psychology".
2020 рік вступу.
Журналістика
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "061 Journalism".
2020 рік вступу.
Комп’ютерні системи та мережі
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "123 Computer engineering".
2020 рік вступу.
Кібербезпека
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "125 Cyber Security".
2020 рік вступу.
Інформаційні системи та технології
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "126 Information systems and technologies".
2020 рік вступу.
Інформаційні системи та технології
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "126 Information systems and technologies".
2020 рік вступу.
Металургія
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "136 Metallurgy".
2020 рік вступу.
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "141 Electrical energetics, electrical engineering and electromechanics".
2020 рік вступу.
Атомна енергетика
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "143 Nuclear power engineering".
2020 рік вступу.
Атомна енергетика
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "143 Nuclear power engineering".
2020 рік вступу.
Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "143 Nuclear power engineering".
2020 рік вступу.
Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "143 Nuclear power engineering".
2020 рік вступу.
Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "143 Nuclear power engineering".
2020 рік вступу.
Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "143 Nuclear power engineering".
2020 рік вступу.
Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "151 Automation and computer-integrated technologies".
2020 рік вступу.
Соціальна робота
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "231 Social work".
2020 рік вступу.
Фізична культура
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "014.11 Secondary education (Physical Education)".
2020 рік вступу.

Архів проектів освітніх програм

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "133 Industrial machinery engineering".
2018 рік вступу.
Атомна енергетика
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "143 Nuclear power engineering".
2016 рік вступу.
Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "151 Automation and computer-integrated technologies".
2016 рік вступу.
Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "151 Automation and computer-integrated technologies".
2019 рік вступу.
Соціальна робота
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "231 Social work".
2018 рік вступу.
Соціальна робота
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "231 Social work".
2019 рік вступу.
Соціальна робота
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "231 Social work".
2020 рік вступу.