You are here

Draft university regulatory legal acts

Go to current regulations

 

On this page, the draft internal regulatory legal acts of the university are published with a view to their public discussion.

For each legal act that is under discussion, you can make suggestions and comments that will be sent to the developers of the document.

In order to send your suggestions or comments to the developers of the regulatory legal act, you need to use the feedback form:

Проекти нормативно-правових актів, що знаходяться на стадії обговорення

15 February 2021.

про гаранта освітньої програми.

1 December 2020.

видання наказів про затвердження складу груп забезпечення.

6 January 2020.

про робочу програму навчальної дисципліни.

18 October 2019.

щодо організації та проведення реферативних, розрахунково-графічних, курсових робіт та курсових проектів.

Архів проектів нормативно-правових актів, що знаходилися на стадії обговорення

20 January 2020.

про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

6 January 2020.

про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів.