You are here

Колонко Маттіас Ханс Георг

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 12 Information Technology.
Specialty: 122 Computer sciences.
Name: Мова концептуального моделювання та методи для розробки баз даних зі багатоваріантною персистентністю.
Supervisor: Арсірій Олена Олександрівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем Одеського національного політехнічного університету, Мюлленбах Сабине, доктор, професор факультету комп’ютерних наук Університету прикладних наук м. Аугсбург.
The date of the dissertation defense: The preliminary date of the dissertation defense: 19 February 2021 - 16:00
Address of the dissertation defense: https://us02web.zoom.us/j/86495173423?pwd=enczRndPRk5zTFF6TUJvTllSRGtGUT09
Specialized Academic Council ДФ 41.052.012
Chairman of the board:
Антощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Любченко Віра Вікторівна, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Кунгурцев Олексій Борисович, к.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Малахов Євгеній Валерійович, д.т.н., професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.
Філатов Валентин Олександрович, д.т.н., професор, Харківський національний університет радіоелектроніки.