You are here

Федорова Ганна Миколаївна

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 12 Information Technology.
Specialty: 121 Software engineering.
Name: Метод та програмні засоби інформаційної технології ідентифікації непараметричних динамічних моделей око-рухового апарату.
Supervisor: Фомін Олександр Олексійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютеризованих систем управління Одеського національного політехнічного університету.
The date of the dissertation defense: The preliminary date of the dissertation defense: 3 December 2020 - 14:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а.
Specialized Academic Council ДФ 041.052.007
Chairman of the board:
Положаєнко Сергій Анатолійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Маєвський Дмитро Андрійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Сперанський Віктор Олександрович, к.т.н., Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Атаманюк Ігор Петрович, д.т.н., професор, Миколаївський національний аграрний університет.
Палагін Володимир Васильович, д.т.н., професор, Черкаський державний технологічний університет.