You are here

Пірковський Денис Сергійович

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 14 Electrical Engineering.
Specialty: 144 Thermal power engineering.
Name: Підвищення надійності та безпеки енергоустановок шляхом запобігання гідродинамічних ударів.
Supervisor: Мазуренко Антон Станіславович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту енергетики та комп’ютерно-інтегрованих систем управління Одеського національного політехнічного університету.
The date of the dissertation defense: The preliminary date of the dissertation defense: 16 December 2020 - 13:30
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 15-ттл
Specialized Academic Council ДФ 41.052.010
Chairman of the board:
Климчук Олександр Андрійович, д.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Арсірій Василь Анатолійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Нікульшин Володимир Русланович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Черноусенко Ольга Юріївна, д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».
Афтанюк Валерій Валентинович, д.т.н., професор, Національний університет «Одеська морська академія».