You are here

Центр із забезпечення якості вищої освіти

Центр із забезпечення якості вищої освіти Одеської політехніки створений з метою забезпечення реалізації стратегічних цілей розвитку університету, розробки і здійснення політики університету в сфері якості освітніх послуг.

Центр розробляє, впроваджує та підтримує систему забезпечення умов для проходження ліцензування та акредитації університету та акредитації освітніх програм в підрозділах університету; розробляє внутрішні нормативні документи щодо загальних процесів системи із забезпечення якості освіти в університеті, а саме:

  • Розробляє принципи побудови документів з нормативно-методичного супроводу внутрішньої системи забезпечення якості. Веде реєстр, аналіз, систематизацію документів з нормативно-методичного забезпечення. 
  • Готує програми, складає плани, організовує та очолює проведення внутрішніх аудитів. 
  • Готує вищому керівництву університету звіти про функціонування внутрішньої системи забезпечення якості та необхідності її поліпшення для прийняття керівництвом рішень щодо поліпшення. 
  • Проводить навчання відповідальних з якості підрозділів університету (інститутів / факультетів) з порядку розробки документів з нормативно-методичного забезпечення, записів якості та порядку проведення внутрішнього аудиту.
  • Веде листування зі сторонніми організаціями щодо питань системи внутрішнього забезпечення якості. 
  • Приймає участь у розробці та здійснює погодження планів проведення корегувальних дій.
  • Проводить контроль за виконанням рекомендацій, розпоряджень і наказів Міністерства освіти та науки України.

Положення про центр із забезпечення якості вищої освіти