Оголошується конкурс

30 March 2020
В Одеському національному політехнічному університеті оголошується конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

Завідувача кафедри:

 • атомних електростанцій;
 • динаміки, міцності машин та опору матеріалів;
 • економічної кібернетики та інформаційних технологій;
 • електронних засобів та інформаційно-комп’ютерних технологій;
 • електропостачання та енергетичного менеджменту;
 • інформатики та управління захистом інформаційних систем;
 • інформаційних технологій проектування в машинобудуванні;
 • комп'ютерних інтелектуальних систем та мереж;
 • комп'ютерних технологій автоматизації;
 • лінгводидактики;
 • металорізальних верстатів, метрології та сертифікації;
 • нафтогазового та хімічного машинобудування;
 • підйомно-транспортного та робототехнічного обладнання;
 • прикладної математики та інформаційних технологій;
 • радіотехнічних пристроїв;
 • теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики;
 • теоретичної та експериментальної ядерної фізики;
 • технології машинобудування.

Професорсько-викладацького складу кафедр:

 • автомобільного транспорту: старшого викладача – 1;
 • інформаційних технологій проектування в електроніці та телекомунікаціях: старшого викладача – 1;
 • комп’ютеризованих систем управління: професора – 1;
 • радіотехнічних пристроїв: доцента – 1;
 • технології машинобудування: доцента – 1;
 • технології управління ливарними процесами: доцент – 1.

Конкурс проводиться відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та "Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) в Одеському національному політехнічному університеті" 

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою, а також мають стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі (для директора інституту не менше ніж десять років; для завідувача кафедри не менше ніж п’ять років, науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю кафедри).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора ОНПУ;
 • резюме;
 • список наукових праць, завірений власним підписом; 
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • засвідчені згідно з вимогами законодавства України копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступень, вчене звання (для претендентів, які не працювали в університеті до проведення конкурсу);
 • звіт про роботу за попередній період (для претендентів, які працювали в університеті до проведення конкурсу за основним місцем роботи або за сумісництвом);
 • копію довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 (видана не пізніше 12 місяців на дату подання документів для участі у конкурсному відборі).

Під час подання заяви претендент пред’являє документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), та оригінали всіх документів, копії яких претендент подає.

Заяви претендентів подаються до 15.06.2020 р. до конкурсних комісій факультетів та конкурсної комісії університету (м. Одеса-44, пр. Шевченка, 1, адмінкорпус, ауд. 203, тел. 705-85-04).