Scientific and Technical Library

You are here

Доступ до порталу Springer Link

Отриман доступ до повнотекстових ресурсів порталу Springer Link, а саме:

 Доступ до повнотекстових документів можливий з IP-адрес ОНПУ.