Scientific and Technical Library

You are here

Біобібліографічні покажчики

Покажчики присвячені життю і діяльності заслужених діячів науки ОНПУ

Покажчики підготовлені співробітниками НТБ, включають літературу, що друкована українською, російською, англійською та іншими мовами.

1

           Костянтин Костянтинович Балашов : біобібліогр. покажч. / уклад. І. О. Дятлова, С. Г. Банокіна ; Одес. нац. політехн. ун-т ; Наук.-техн. б-ка. – Одесса, 2018. – 43 с.

           Біобібліографічний покажчик присвячений відомому вченому, доктору технічних наук, професору Одеського національного політехнічного університету Балашову Костянтину Костянтиновичу. У виданні відбито основні етапи життя, наукова, організаційна та педагогічна діяльність вченого.

           Покажчик призначений для наукових співробітників, студентів, істориків науки та широкого кола читачів.

2

           Борис Николаевич Бирюков : (к 80-летию со дня рождения и 65-летию непрерывной трудовой деятельности) : биобиблиогр. указ. / Одес. нац. политехн. ун-т. Науч.-техн. б-ка ; сост. : З. Х. Исламгулова, А. В. Баланюк, С. Г. Банокина. - О. : Наука и техника, 2009. - 49 с.

           Біобібліографічний покажчик присвячений життю і діяльності відомого вченого і крупного спеціаліста в області технологіі машинобудування, заслуженого робітника вищої школи України, доктора технічних наук, професора Одеського національного політехнічного університета Бориса Миколайовича Бірюкова - автора 11 монографій і понад 100 винаходів.

            Покажчик призначений для наукових співробітників, студентів, істориків науки, широкого кола читачів.

3

Олександр Петрович Воінов : біобібліогр. покажч. / уклад. І. О. Дятлова, С. Г. Банокіна ; Одес. нац. політехн. ун-т, Наук.-техн. б-ка. – Одеса, 2019. – 111 с.

Біобібліографічний покажчик присвячений відомому вченому, доктору технічних наук, професору Одеського політехнічного університету – Воінову Олександру Петровичу, відображає основні етапи життя та науково-педагогічної діяльності.

Покажчик призначений для наукових співробітників, студентів, істориків науки та широкого кола читачів.

4

          Михаил Федорович Глушко : биобиблиогр. указ. / сост. З. Х. Исламгулова,    С. Г. Банокина ; Одес. нац. политехн. ун-т, Науч.-техн. б-ка. – Одесса, 2017. – 49 с.

          Біобібліографічний покажчик присвячений життю і діяльності відомого вченого і великого фахівця в області з проблем динаміки, міцності і розвитку технології сталевих підйомних канатів, доктора технічних наук, професора Одеського політехнічного інституту Глушко Михайла Федоровича - учасника понад 200 наукових публікацій.

           Покажчик призначений для наукових співробітників, студентів, істориків науки, широкого кола читачів.

5

           Віктор Опанасович Добровольський : біобібліогр. покажчик / уклад. : Т. Ю. Гнатюк, З. Х. Ісламгулова, І. А. Яковлева ; наук. ред. К. І. Заблонський ; Одес. нац. політехн. ун-т. Наук.-техн. б-ка. - О. : Наука і техніка, 2004. - 45 c.

          Покажчик присвячений життю та діяльності заслуженого діяча науки України, доктора технічних наук, професора Віктора Опанасовича Добровольського.

          Покажчик включає літературу, видану українською, російською, англійською, арабською, іспанською, китайською, німецькою, французькою мовами з 1911 по 1990 рр., крім методичних вказівок і звітів науково-дослідницьких робіт.

          Принцип розміщення матеріалу тематичний, всередині рубрик хронологічний або алфавітний.

          Покажчик містить чотири основні розділи: "Основні дати життя та діяльності В.О. Добровольського", "Нарис наукової, педагогічної та громадської діяльності вченого", "Література про життя й наукову діяльність В.О. Добровольського", "Покажчик друкованих праць В.О. Добровольського". "Покажчик друкованих праць" складається з хронологічного переліку друкованих робіт Віктора Опанасовича Добровольського з 1911 по 1990 рр.

          Первый ректор -  статья "Вечерняя Одесса" от 22.03.1974 

6

         Леонід Миколайович Ерайзер : біобібліогр. покажч. / уклад. А. В. Діденко, С. Г. Банокіна ; Одес. нац. політехн. ун-т., Наук.-техн. б-ка. – Одеса, 2019. – 61 с.

        Біобібліографічний покажчик присвячений життю і діяльності відомого вченого та великого фахівця в галузі неорганічної хімії, доктору технічних наук, професору Одеського національного політехнічного університету Ерайзеру Леоніду Миколайовичу – автору понад 100 наукових публікацій.

 

7

          Костянтин Іванович Заблонський : біобібліогр. покажчик / Одес. нац. політехн. ун-т. Наук.-техн. б-ка ; уклад. Т. Ю. Гнатюк ; бібліогр. ред. З. Х. Ісламгулова. - О. : Наука і техніка, 2003. – 116 c.

          Покажчик, присвячений життю та діяльності заслуженого діяча науки України, доктора технічних наук, професора Костянтина Івановича Заблонського.
          Покажчик включає літературу, видану українською, російською, англійською, арабською, іспанською, китайською, німецькою, французькою мовами з 1939 по 2000 рр., крім методичних вказівок і звітів, науково-дослідницьких робіт.   
          Принцип розміщення матеріалу тематичний, всередині рубрик хронологічний або алфавітний.    
          Покажчик містить чотири основні розділи:
          «Основні дати життя та діяльності К. І. Заблонського»;
          «Нарис наукової, педагогічної та громадської діяльності вченого»;
          «Література про життя й наукову діяльність К. І. Заблонського»;
          «Покажчик друкованих праць К. І. Заблонського». 
          «Покажчик друкованих праць» складається із хронологічного переліку друкованих робіт Костянтина Івановича Заблонського з 1939 по 2000 рр.

8

          Євгенія Львівна Кричевська : біобібліогр. покажч. / уклад. А. В. Діденко, С. Г. Банокіна ; Одес. нац. політехн. ун-т., Наук.-техн. б-ка. – Одеса, 2019. – 62 с.

          Біобібліографічний покажчик присвячений життю і діяльності вченої та великому фахівцю в галузі неорганічної хімії, кандидату технічних наук, доценту Одеського національного політехнічного університету Кричевській Євгенії Львівні.

 

          Альфред Миколайович Куценко : біобібліогр. покажч. / уклад. А. В. Гончарук, С. Г. Банокіна ; Одес. нац. політехн. ун-т, Наук.-техн. б-ка. – Одеса, 2018. – 45 с.

          Покажчик присвячений видатному вченому, доктору технічних наук, професору Одеського національного політехнічного університету –  А.М. Куценку і відображає основні етапи життя та науково-педагогічної діяльності. Може бути корисним для науковців, студентів, широкого кола читачів, які цікавляться історією науки та історією Одеського національного політехнічного університету.

9

          Валерій Павлович Малахов : біобібліогр. покажчик / уклад. З. Х. Ісламгулова ; наук. ред. В. Г. Бровков. – О. : Наука і техніка, 2003. - 72 с.

          Покажчик присвячений життю та діяльності ректора Одеського національного політехнічного університету доктора технічних наук, професора Валерія Павловича Малахова.

          Покажчик включає літературу, видану російською, українською, англійською мовами з 1969 по 2002 рр., крім методичних вказівок і звітів науково-дослідницьких робіт.

          Принцип розміщення матеріалу тематичний, усередині рубрик хронологічний або алфавітний.

          Покажчик містить чотири основні розділи: 
           “Основні дати життя та діяльності В.П. Малахова”; 
           “Нарис наукової, педагогічної та громадської діяльності вченого”; 
           “Література про життя та наукову діяльність В.П. Малахова”; 
           “Покажчик друкованих праць В.П. Малахова”. 
           “Покажчик друкованих праць” складається із хронологічного переліку друкованих робіт Валерія Павловича Малахова з 1969 по 2002 рр.

10

          Генадій Георгійович Михайленко : біобібліогр. покажч. / уклад. А. В. Діденко, С. Г. Банокіна ; Одес. нац. політехн. ун-т., Наук.-техн. б-ка. – Одеса, 2018. – 50 с.

            Біобібліографічний покажчик присвячений життю і діяльності відомого вченого та великого фахівця в галузі неорганічної хімії, доктору технічних наук, професору Одеського національного політехнічного університету Михайленко Генадію Георгійовичу – автору понад 200 наукових публікацій.

11

Вадим Анатолійович Мокріцький : біобібліогр. покажч. / уклад. :Т. Ю. Гнатюк ; відп. за вип. С. Г. Банокіна ; Одес. нац. політехн. ун-т, Наук.-техн. б-ка. – Одеса, 2019. – 90 с.

До покажчика увійшли матеріали про наукову, педагогічну, адміністративну діяльність та основні друковані праці видатного вченого, доктора технічних наук, професора Одеського національного політехнічного університету В.А. Мокріцького. Покажчик має бути корисним для науковців, аспірантів, студентів технічних вишів, широкого кола читачів, які цікавляться історією науки та історією Одеського національного політехнічного університету.

12

   

          Геннадій Олександрович Оборський : біобібліогр. покажч. / уклад.  Т. Ю. Гнатюк ; відп. за вип. С. Г. Банокіна ; Одес. нац. політехн. ун-т, Наук.-техн. б-ка. – Одеса, 2019. – 82 с.

 

        До покажчика увійшли матеріали про наукову, педагогічну, адміністративну, громадську діяльність та основні друковані праці доктора технічних наук, професора, ректора Одеського національного політехнічного університету, дійсного члена Академії інженерних наук України, академіка Академії вищої освіти України, Заслуженого працівника освіти України Геннадія Олександровича Оборського. Покажчик має бути корисним для науковців, студентів, широкого кола читачів, які цікавляться історією науки та історією Одеського національного політехнічного університету.

 

13

          Іван Прокопович Продіус : біобібліогр. покажчик / уклад. М. В. Лантратова, С. Г. Банокіна ; Одес. нац. політехн. ун-т, Наук.-техн. б-ка. – Одеса, 2017. – 62 с.

          Покажчик присвячений видатному вченому, доктору економічних наук, професору Одеського національного політехнічного університету – І.П. Продіусу і відображає основні етапи життя та науково-педагогічної діяльності. Може бути корисним для науковців, студентів, широкого кола читачів, які цікавляться історією науки та історією Одеського національного політехнічного університету.

14

           Любов Іванівна Сухотеріна : біобібліогр.покажч./ уклад. Л. І. Сухотеріна, М. В. Лантратова ; ред. С. Г. Банокіна ; Одес. нац. політехн. ун-т, Наук.-техн. б-ка. – Одеса, 2016. – 44 с. 

           Покажчик відображає основні етапи життя та науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри Політології Одеського національного політехнічного університету Л. І. Сухотеріної. Може бути корисним для наукових працівників, студентів, певного кола читачів, які цікавляться історією Одеського національного політехнічного університету та науки в цілому.  

15

          Юрий Константинович Тодорцев : биобиблиогр. указ. / Одес. нац. политехн. ун-т. Науч.-техн. б-ка ; сост. : З. Х. Исламгулова, Т. Ю. Гнатюк, И. А. Яковлева. - О. : Наука и техника, 2005. - 64 с.

          Покажчик присвячений життю і діяльності відомого ученого і крупного фахівця в області автоматизації теплоенергетичних процесів, доктора технічних наук, професора, академіка Вищої школи АН України, завідувача кафедрою «Автоматизація теплоенергетичних процесів» Одеського національного політехнічного університету Юрія Костянтиновича Тодорцева. Покажчик включає видання російською, українською й англійською мовами за 1968-2005 рр., окрім методичних вказівок і звітів науково-дослідних робіт.

Принцип розташування матеріалів тематичний, а усередині рубрик хронологічний і алфавітний.

Покажчик містить 2 основних розділи:
            «Література про життя і діяльність Ю.К. Тодорцева»; 
            «Покажчик друкованих робіт».
            «Покажчик друкованих робіт» складається з хронологічного переліку друкованих робіт Юрія Костянтиновича Тодорцева з 1968 по серпень 2005 рр. В межах року в алфавітному порядку розташовані: монографії, роботи під редакцією ученого, описи статей із збірок, періодичних видань, що продовжуються, авторські свідоцтва і патенти в порядку номерів.

16

          Анатолій Васильович Усов : біобібліогр. покажчик / уклад. Є. Є. Варданян, С. Г. Банокіна ; Одес. нац. політехн. ун-т, Наук.-техн. б-ка. – Одеса, 2018. – 63 с.

          Покажчик присвячений видатному вченому, доктору технічних наук, професору Одеського національного політехнічного університету – А.В. Усову і відображає основні етапи життя та науково-педагогічної діяльності. Може бути корисним для науковців, студентів, широкого кола читачів, які цікавляться історією науки та історією Одеського національного політехнічного університету

17

          Александр Васильевич Якимов : биобиблиогр. указ. / Одес. нац. политехн. ун-т. Науч.-техн. б-ка ; сост. : З. Х. Исламгулова, Т. Ю. Гнатюк, И. А. Яковлева. - О. : Наука и техника, 2004. - 92 с.

         Покажчик присвячений життю і діяльності відомого ученого і крупного фахівця в області технології машинобудування, доктора технічних наук, професора Одеського національного   політехнічного університету Олександра Васильовича Якімова.   
          Покажчик включає видання російською, українською й англійською мовами за 1958-2003 рр., окрім методичних вказівок і звітів науково-дослідних робіт.

          Принцип розташування матеріалів тематичний, а всередині рубрик хронологічний або алфавітний.

          Покажчик містить 2 основних розділу: 
           "Література про життя і діяльність А.В. Якімова";
           "Покажчик друкованих робіт".          
           "Покажчик друкованих робіт" складається з хронологічного переліку друкованих робіт Олександра Васильовича Якімова з 1956 по 2003 рр. В межах року в алфавітному порядку розташовані: монографії, роботи під редакцією ученого, описи статей із збірок, періодичних видань, що тривають, авторські свідоцтва і патенти в порядку номерів.