Scientific and Technical Library

You are here

Нові надходження літератури

 Тут ви зможете ознайомитися з книгами, що надійшли в науково-технічну бібліотеку ОНПУ. До вашої уваги література історична, літературознавча, філософська, економічна, технічна, природознавча, юридична, художня, а також видання з різних видів мистецтва.  

Дні інформації

    Ми запрошуємо вас у понеділок та вівторок останнього тижня місяця на перегляд новоїлітератури, який діє в читальному залі для викладачів і наукових співробітників науково-технічної бібліотеки (кімн. 202).

Графік

проведення Днів інформації в 2018 р.

 у чит. залі для науков. співробітників (кімн.202

Місяць

Дата

Січень

29-30

Лютий

26-27

Березень

26-27

Квітень

23-24

Травень

28-29

Червень

25-26

Вересень

24-25

Жовтень

29-30

Листопад

26-27

Грудень

24-25

 
Надходження у 1-му кварталі 2020 р.
    За  січень        

За лютий

   
№ 
п.п
   Найменування розділу К-ть 
джерел
        № 
п.п
Найменування  розділу К-ть 
джерел
   
                   
1.   Комп`ютерна наука та технологія. 2     1. Автореферати та дисертації. 18  
2.   Метематика. Природничі науки. 1     2. Економіка. Економічні науки. 3  
3.   Економіка. Економічні науки. 7     3. Метематика. Природничі науки. 1  
4.   Прикладні науки. Медицина. Техніка. 6     4. Прикладні науки. Медицина. Техніка. 3  
5.   Художня література. 10     5. Художня література. 2  

6.

  Релігія.Теологія. 2     6. Історія . Історичні науки. 1  
7.   Демографія. Соціологія. Статистика.  8            
8.   Політика. 2            
9.   Державне адміністративне управління. Війскова справа. 1            
10.   Освіта. 4            
11.   Етнографія. 1            
12.   Мова. Мовознавство. Літературознавство. 2            
13.   Історія . Історичні науки. 1            

 

Надходження у 4-му кварталі 2019 р.
    За  листопад        

За грудень

   
№ 
п.п
   Найменування розділу К-ть 
джерел
        № 
п.п
Найменування  розділу К-ть 
джерел
   
                   
1.   Комп`ютерна наука та технологія 1     1. Наука та знання 2  
2.   Метематика. Природничі науки 8     2. Комп`ютерна наука та технологія 3  
3.   Економіка 3     3. Журналістика 2  
4.   Прикладні науки. Медицина. Техніка 6     4. Політика 1  
5.   Художня література 19     5. Право. Юридичні науки 1  
            6. Метематика. Природничі науки 1  
            7. Прикладні науки. Медицина. 10  
            8. Мистецтво. Мистецтво.знавство. 3  
            9. Філологічні науки   2  
            10.  Історія  3  
                   
                   
                   

 

Надходження у 3-му кварталі 2019 р.
    За липень-серпень      

 

За вересень

 

   
№ 
п.п
   Найменування розділу К-ть 
джерел
      № 
п.п
Найменування  розділу К-ть 
джерел
   
                 
1.

 

Автореферати та дисертації 38

 

1.

Комп`ютерна наука та технологія 1

 

2.   Комп`ютерна наука та технологія 2   2. Психологія 2  
3.   Цивілізація. Культура. Прогрес 2   3. Економіка 5  
4.   Бібліографія 2   4. Метематика. Природничі науки 1  
5.   Психологія 2   5. Прикладні науки. Медицина. Техніка 5  
6.   Релігія.Теологія 1   6. Художня література 10  
7.   Політика 1      
8.   Економіка 3          
9.   Право. Юридичні науки  1          
10.  
Прикладні науки. Медицина. Техніка
2          
11.   Філологічні науки  1           
12.   Художня література  11          
13.   Історія 2          
                 
Надходження у 2-му кварталі 2019 р.
    За квітень      

 

За  травень-червень

 

   
№ 
п.п
   Найменування розділу  К-ть 
джерел
  № 
п.п
Найменування розділу  К-ть 
джерел
   
                 
1.

 

Звіти НДР

    27

 

1

Автореферати та дисертації    1

 

2.   Наука та знання      1   2 Комп`ютерна наука та технологія  4  
3.   Комп`ютерна наука та технологія      4   3 Соціологія   1  
4.   Економіка      3   4  Економіка 7  
5.   Право. Юридичні науки      2   5  Право. Юридичні науки 3  
6.   Метематика. Природничі науки      2   6  Військова справа 1  
7.   Прикладні науки. Медицина. Техніка      8   7   Освіта 2  
8.    Історія        1   8  Метематика. Природничі науки  2  
9.   Художня література      1   9  Прикладні науки. Медицина. Техніка  11  
          10  Мистетво. Мистецтвознавство 2  
          11 Художня література 10  
          12    Історія   3  
Надходження у 1-му кварталі 2019 р.
  За січень      

 

За лютий

 

      За  березень  
№ 
п.п
Найменування  розділу

К-ть 
джерел

  № 
п.п
Найменування  розділу К-ть 
джерел
  № 
п.п
Найменування  розділу К-ть 
джерел
                     
1. Економіка 

4

 

1.

Автореферати та дисертації 12

 

1.

 Наука та знання  1 
2.  Право. Юридичні науки 1   2.  Комп`ютерна наука та технологія 3   2. Комп`ютерна наука та технологія    4
3. Освіта 2   3. Психологія  1   3. Суспільні науки   1
4.

Математика. Природничі науки

5   4. Демографія. Соціологія. Статистика  1   4.  Демографія. Соціологія. Статистика   1
5.

Прикладні науки. Медицина. Техніка

14   5. Математика. Природничі науки  2   5.  Економіка  1
6.

Мистецтво. Мистецтвоз-навство

1   6.  Прикладні науки. Техніка  7   6. Військова справа  1
7.

Філологічні науки

     7   7. Філологічні науки   1   7.  Математика. Природничі науки   1
8.

Художня література

     4   8. Художня література  4   8. Прикладні науки. Медицина. Техніка    5
9. Історія      10   9. Географія   1   9.

Філологічні науки  

8
          10.  Історія        7   10. Художня література        7
                     
Надходження у 3-му кварталі 2018 р.
    За липень      

 

За серпень-вересень

 

   
№ 
п.п
   Найменування розділу К-ть 
джерел
      № 
п.п
Найменування  розділу К-ть 
источ.
   
                 
1.

 

Автореферати та дисертації

   8

 

1.

Комп`ютерна наука та технологія      8

 

2.   Комп`ютерна наука та технологія    4   2. Метематика. Природничі науки     12  
3.   Метематика. Природничі науки    5   3. Прикладні науки. Медицина. Техніка     15  
4.   Прикладні науки. Медицина. Техніка   13   4. Статистика      1  
5.   Економіка    7   5. Історія      4  
6.   Право. Юридичні науки    2   6. Економіка     13  
7.   Культура. Наука. Освіта    1   7. Право. Юридичні науки      2  
8.   Художня література    5   8. Культура. Наука. Освіта      7  
               9. Філологічні науки      2  
            10.  Мистецтво. Мистецтвознавство      2  
            11.  Релігія. Релігієзнавство      1  
          12. Філософія. Психологія      1  
          13.   Художня література     17  
Надходження у 4-му кварталі 2018 р.
 

За жовтень

   

 За листопад

    За грудень  
№ 
п.п
Найменування розділу

   К-ть

джерел

  № 
 п.п
Найменування розділу

  К-ть

джерел

  № 
 п.п
Найменування розділу

    К-ть

джерел

                 
1.

Автореферати та дисертації

  20 1. Комп`ютерна наука та технологія  6 1. Автореферати та дисертації  20
2.

Комп`ютерна наука та технологія

    3

2.

Математика. Природничі науки  4 2. Математика. Природничі науки   1
3.

Математика. Природничі науки

    2 3. Прикладні науки. Медицина. Техніка  6 3. Прикладні науки. Медицина  19
4.

Прикладні науки. Медицина. Техніка

   10 4. Соціология  1 4. Філологічні науки   3
5.

Історія

    2 5. Економіка  14 5. Художня література   2
6.

Економіка

    3 6. Політика  1      
7.

Культура. Наука. Освіта

    1 7. Право. Юридичні науки  1      
8.

Мистецтво. Мистецтвознавство

    1 8. Культура. Наука. Освіта  6      
9.

Філософія. Психологія

    2 9. Філологічні науки  3      
10. Художня література     1 10.

Мистецтво. Мистецтвознавство

 1      
        11.

Філософія. Психологія

 2      
      12. Художня література  11